DE "UIVER" BLIJFT IN NEDERLAND Toen op zondagmiddag 15 augustus jl. om precies te zijn 14.08 uur de "Uiver" op Schiphol landde kon de actie "Uiver hack home" om het toestel in Nederland te hou den, pas goed van start gaan. Enige weken daarvoor tijdens de opening van de tentoonstelling "90 Jaar Vliegende Hollanders" werd door de directeur van de Aviodome Arno van der Holst aangekon digd dat Het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome ter gelegenheid van die tentoon stelling de Douglas DC-2 "PH-AJU Uiver" in bruikleen zou krijgen van de Amerikaanse eigenaar Colgate Darden. Tot hun verrassing hleek de eigenaar het toe stel te willen verkopen en Nederland kreeg van hem de eerste keus. Tot 8 oktoher van dit jaar kreeg de Aviodome de gelegenheid de vraagprijs van 1,5 miljoen gulden hij elkaar te hrengen. "Fiets" van Messel op de schouders bij de aankomst van de Uiver. Vanuit Engeland was hij ere-gast aan boord. (foto: Pol de Soeten) In de eerste drie weken na de aankondiging van de actie was door particulieren en bedrijven al 250.000 gulden bijeengebracht, maar nadat de "Uiver" op haar nest was neergestreken kon pas goed actie worden gevoerd. De aankomst op Schiphol was een ware happening, waar temid den van de vele wachtenden minister Netelenbos al 50.000 gulden toezegde. Het toestel was op eigen kracht de Atlantische Oceaan overgevlogen, waarna het op zondag 9 augustus in Schotland aankwam. Gedurende de gehele overtocht werd het toestel vergezeld door een Orion van de Marineluchtvaartdienst. Gedurende 6 weken werd in de weekenden de meeste Nederlandse vliegvelden bezocht om het 22

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 22