"LUCHTIG" NIEUWS door Pol de Soeten Chinooks na geconstateerd defect voorlopig aan de grond Begin augustus werd in Engeland bij een in onderhoud zijnde CH-47 Chinook transporthelicopter een scheurtje in het transmissiesysteem aangetroffen. Hierna werd onmiddellijk Boeing in Amerika op de hoogte gebracht. Voor Boeing was het geconstateerde feit duidelijk genoeg om vervolgens te adviseren alle 450 CH-47 Chinook's aan de grond te houden. Het Amerikaanse leger heeft vervol gens het vliegverbod voor de transporthelicopters op 6 augustus doen ingaan. De Chinooks, die op dat moment in Bosnië en Kosovo operationeel waren, moeten eveneens tot nader order aan de grond blijven. Het is nu wachten op experts van de Amerikaanse vliegtuigfabriek Boeing, die het trans missiesysteem aan een grondig onderzoek zullen onderwerpen. Volgens het Amerikaanse leger kunnen problemen met het transmissiesysteem fatale gevolgen heb ben. In de Verenigde Staten zijn tussen 1985 en 1994 inmiddels een tiental Chinooks verongelukt. In november 1986 verongelukte een Chinook van de RAF bij de Shetland eilanden en in de maand juni 1994 verongelukte een toestel van de RAF in Schotland. De vliegbasis Soesterberg beschikt over 13 CH-47D transporthelicopters. Drie van deze toestellen bevinden zich op momenteel in Albanië. Ook deze heli's blijven op advies van Boeing aan de grond. Het is de bedoeling, dat op korte termijn op Soesterberg weer enkele Chinooks operationeel kun nen worden ingezet. Een Chinook aan de grond. (foto: Pol de Soeten) 24

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 24