NYHK'99 Nationale Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen 1999 De Nationale Vlieguig Herkennings Kampioenschappen worden dit jaar gehouden op ZATERDAG 6 NOVEMBER 1999 om 13.30 uur in het AVIODOME op Schiphol. De NVHK houden in dat 75 dia's van vliegtuigen worden getoond ter herkenning, afwisse lend in de categorie civiel, militair en historisch. Ieder goed herkend vliegtuigtype levert een punt op. Extra ingevulde informatie (bij voorbeeld versie) is uitsluitend van belang hij gelijke score. Men kan meedoen naar keuze alleen in één of twee van de cate gorieën, of "all round" in alle drie tegelijk. Hoofdprijzen zijn o.a. een hallonvlucht met A-3 BALLON te Harfsen (bij Deventer) en een vlucht met een Ultra Light vliegtuig van vliegschool SKYRIDERS te Lelystad. Nieuw dit jaar is, dat een speciale prijs wordt toe gekend aan de beste herkenner van jonger dan 17 jaar! De NVHK vormen onderdeel van de jaarlijkse Luchtvaartbeurs in het Aviodome. Dit betekent dat de bezoekers van de Luchtvaartbeurs niet apart hoeven te betalen voor deelname aan de NVHK. KNVvL leden krijgen op vertoon van lidmaatschap korting op de toegang tot de Luchtvaartbeurs in het Aviodome. Men kan zich als deelnemer, individueel of in teamverband van drie personen, aan melden op de dag zelf bij de zaal. Ammelding vooraf is eveneens mogelijk, en wel bij een van onderstaande contactpersonen (bij wie ook nadere informatie kan worden verkregen): Loet Kuipers, Van Bosseplantsoen 115, 3317 PN Dordrecht, tel. 078-6176301 of Gert den Herder, Adderhof 2, 2623 ET Delft, tel. 015-2613928. herder@casema.net. Vliegtuigherkenning De geschiedenis van de vliegtuigherkenning vindt haar oorsprong in de Eerste Wereldoorlog toen het voor het eerst nodig werd vijandelijke van bevriende vliegtuigen te onderscheiden. Het was niet meer voldoende om, zoals in 1914 gebeurde, de Nederlandse strijdkrachten op te dragen alleen te schieten op "vliegtuigen die ons luchtruim binnenvliegen. Al gauw werd de vliegtuigherkenning professioneel beoefend. In Engeland ontstond het Royal Observer Corps en in navolging daarvan in Nederland de "Luchtwachtdienst*. Deze organisaties hielden zich bezig met het onderscheiden van vriend en vijand en in het bijzonder het waarschuwen voor naderende vijandelijke vliegtuigen. Wie herinnert zich niet de filmbeelden over de Slag om Engeland, met charmante dames die druk in de weer zijn met het verplaatsen van vlaggetjes op de wandkaart? Ondanks de meer professionele aan pak bleven fatale vergissingen niet uit. Meer dan eens werden eigen vliegtuigen door de luchartil- lerie neergeschoten. Zelfs in het computertijdperk blijft het tobben, zo werden kort na de Golf-oor- log twee Amenkaanse helicopters boven Noord-Irak neergeschoten door eigen straaljagers. Instructie Dit alles onderstreept het belang van goede instructie in vliegtuigherkenning. Bij die instructie, in eerste aanleg dus een militaire aangelegenheid, werd oorspronkelijk gebruik gemaakt van boekjes, fotos, silhouetten en houten modelletjes. Later kwam een soort toverlantaarn in zwang, de epidias- 29

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 29