geplaatst van 88 SwordFishes. De Swordfish I kreeg een negen cylinder Pegasus stermotor van 690 pk en een driebladige luchtschroef met vaste spoed. Aldus kwam de Swordfish in juli 1936 bij 825 squadron van de Fleet Air Ann aan boord van HMS GLORIOUS waar grote ervaring werd opgedaan en waar de legendarische naam Stringbag ontstond. De Swordfish had n.l. een zeer lage vleugelbelasting en had dermate gemakkelijke vliegeigenschappen. dat zonder enige problemen zelfs matige vliegers het vlieg tuig konden deklanden en door die eigenschap pen tussen de spandraden van de vleugels bagage en fietsen konden worden meegenomen, vandaar Stringbag. Toen in 1939 de zeggenschap over de Fleet Air Arm weer bij de Admiralty kwam. vond men de Swordfish eigenlijk al verouderd. Maar de Fleet Air Arm moest roeien met de riemen die men had. De Swordfishes bleken formidabele betrouwbare riemen te zijn. ondanks zijn gerin ge snelheid, open cockpit en geen comfort. Nagenoeg alle Britse vliegkampschepen waren aan het begin van de Tweede Wereldoorlog uit gerust met Swordfishes, terwijl een aantal slag schepen en kruisers ze aan boord had met drij vers. Natuurlijk werd er naarstig gewerkt aan een modernere opvolger. Dat werd de tweedekker Fairey Albacore van zelfdragende metaalcon structie, voorzien van gesloten cockpit, zwaar dere motor en verstelbare luchtschroef. maar met heel wat problemen toen zij in dienst kwa men. De liefde voor de Stringbag groeide er des te meer door, getuige het gedichtje uit 1941: The Swordfish relies on her Peggy The modified Taurus ain't sound So the Swordfish flies on her missions And the Albacore stays on the ground Bring backoh bring back Oh bring back my Stringbag to meto me etc In actie Tijdens de Noorse campagne in april 1940 ver wierf een Swordfish van het slagschip HMS WARSPITE faam door niet alleen aanslagwaar neming te doen voor het schip, waardoor zeven Duitse torpedobootjagers werden gezonken, doch het wist de U-boot 64 tot zinken te bren gen en bij een volgende missie een eerder beschadigde Duitse torpedojager de grond in te boren. Swordfishes en Gladiator tweedekker jagers dekten geallieerde landingen op de Noorse kust. In mei 1940 werden Swordfishes ingezet voor mijnenlegoperaties in de havens aan Het Kanaal die door de Duitsers waren bezet. Toen de Duitsers aanstalten maakten voor een invasie van Engeland, werden Swordfishes ingezet om de in en bij Rotterdam daarvoor tot landings schepen omgebouwde Rijnaken aan te vallen. In de Middellandse zee lieten Swordfishes zich ook niet onbetuigd. Op 14 juni 1940 werd Genua gebombardeerd, waarbij Franse bommen werden gebruikt. 830 squadron, gedeeltelijk gebaseerd op Malta maakte het in de komende maanden de vijand zuur. Aangevuld met andere Swordfishes, tot een totaal van 27. werd vijande lijke scheepvaart bij dag en nacht aangevallen, zodat voor negen maanden per maand duizenden tonnen de grond in werden geboord of bescha digd werden, met als top maand 98.000 ton. Na de nederlaag van Frankrijk in juni 1940. volgde de operatie Catapult in de eerste week van juli 1940. 12 Swordfishes van HMS ARK ROYAL werden toen ingezet tegen de Franse vloot te Mers-el Kebir bij Oran. daar die zich niet aan de geallieerde zijde wilde scharen, of zichzelf tot zinken wilde brengen. De onderhan delingen van admiraal Sommerville met de Franse bevelhebber bleken tevergeefs. De Britse bemanningen toonden daartegen een grote weerzin, wetend dat zij hun oorspronkelij ke wapenbroeders moesten aanvallen. Hoe ook gesmacht werd naar een bericht uit Londen de operatie te annuleren, het bericht bleef uit. omdat Londen vreesde dat de kapitale schepen 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 9