waren binnengedrongen. Tot dat moment zou het squadron dankzij deze tijdelijke maatregel toch de volle gevechtskracht binnen 2nd TAF kunnen leveren. Helaas werd - zoals bekend - de Duitse gevechtskracht zwaar onderschat. Na het mislukken van de groots opgezette luchtlan dingsoperatie Market Garden zou het nog ettelijke maanden duren eer de Wehrmacht de wapens voorgoed zou neerleggen. De detache ring van niet-Nederlandse vliegtuigbemannin gen bij 320 kreeg zodoende ongewild een per manent karakter en moest zelfs vanaf Nieuw jaarsdag 1945 worden uitgebreid! Eind augustus 1944 werden als gevolg van het eerder genoemde besluit twee complete Belgische bemanningen aan de 320-sterkte toe gevoegd'. Begin september volgden nog eens twee Belgische crews, die aanvankelijk met Nederlandse vliegtuigmitrailleurschutters tot twee vierkoppige Mitchell-bemanningen wer den geformeerd. Nog diezelfde september maand deden ook zes complete RAF-beman- ningen. waarvan één geheel van Australische afkomst was, hun intrede bij 320. In oktober daaropvolgend kwam wederom enig RAF-per- soneel ter versterking, waarmee één volledige Mitchell-bemanning werd samengesteld. In de loop van november werden nog twee RAF air- gunners en twee Belgische vlieger-waarnemers bij het squadron geplaatst. Laatstgenoemde bemanningsleden werden daarop met Neder lands personeel tot een gemengde Mitchell- crew geformeerd. Begin december 1944 telde het squadron in totaal 19 Belgen en 32 man RAF-personeel bij een eigen Nederlands establishment van 76 man vliegend personeel. De eerste intergeal- lieerde Mitchell-bemanning binnen het squadron, bestaande uit sergeant-vlieger H.J. Holleman (Nederlander), F/O E.M. Verhulsel (Belg) alsmede F/O W. Weston en F/Sgt. A. Slater (beiden Engelsen) maakte de eerste ope rationele vlucht in Mitchell FR167/V op 19 november 1944. In de maanden daarna werden diverse malen gemengd Nederlands/Britse bemanningen samengesteld en op operaties uit gestuurd. wanneer de personeelssituatie het op dat moment vereiste. Zo heeft officier-zeewaar nemer J.G. Wallis de Vries vijf oorlogsvluchten in een verder uit Britten samengestelde beman ning gevlogen. Met name Belgische beman ningsleden, voor wie uitsluitend een individu- Een Mitchell van 320 squadron wordt gereed gemaakt voor een nieuwe missie. 19

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 19