35 Bedreigde F-16 eenheid van de Koninklijke Luchtmacht in Aviodome: "ZIEN IS OVERWINNEN", VAN BIG BROTHER TOT KOSOVO In maart 2000 neemt de Tweede Kamer een beslissing over het voortbestaan of weg- bezuinigen van het enige Nederlandse luchtmachtsquadron dat non-stop aan alle VN- operaties boven Bosnië en Kosovo heeft deelgenomen: 306 verkenningssquadron op de vliegbasis Volkel. In het luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol is in een tentoon stelling te zien waaruit het werk bestaat, dat de mensen en de F-16's van 306 squadron in de afgelopen jaren hebben gedaan, ondermeer voor de Nederlandse defensie en jus titie. Nooit eerder zijn de F-16's van 306 squadron zo actief geweest als in de laatste 10 jaar van de twin tigste eeuw. De met moderne fotocamera's uitgeruste F-16's werden bijvoorbeeld door Justitie inge zet om te zoeken naar begraven moordslachtoffers, rond het horror-pension in het Friese Anjum in 1997; er werden vele malen foto's gemaakt van de wateroverlast in Nederland om de overheid een indruk te geven van de ernst van de situatie. In opdracht van de Verenigde Naties waren de Nederlandse F-16's van 306 squadron actief boven Bosnië, Kosovo en Servië, om te zoeken naar massagraven en om de resultaten te fotograferen van de bombardementen op Servische doelen van VN- en NAVO-vliegtuigen. Veel van deze foto's zijn tot eind maart in de tentoonstelling "Zien is Overwinnen" (het motto van 306-squadron) in het luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol te zien. Big Brother Naast de serieuze foto's worden tijdens oefeningen ook regelmatig zogenaamde "funfoto's" gemaakt. Meer of minder opvallende 'doelen' worden dan uit de lucht gefotografeerd. Diverse van deze fun foto's zijn in de expositie te zien, van het Big Brother-huis in Almere tot de Efteling. Ze geven een goede indruk van de scherpte van de foto's die soms vanaf een hoogte van vele kilometers genomen worden. Op de foto's van het Big Brother-huis is zelfs duidelijk te zien dat Ruud en Maurice in de tuin aan het voetballen zijn. De tentoonstelling "Zien is Overwinnen" is van 24 december tot eind maart te zien in het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol te zien. De Aviodome is in de kerstvakantie, van 24 december tot en met 9 januari gratis toegankelijk voor alle kinderen en voor de vele duizenden donateurs van de Uiver, die hun 'donateurscertificaat' kunnen laten zien. Dagelijks worden er om 11.00 uur gratis rondleidingen door de Aviodome georganiseerd en kunnen er gratis 'virtual-reality' parachutesprongen worden gemaakt. Voor meer informatie: tel. 020 406 8000.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 35