gang of niet. De onzekere politieke situatie in Indonesië en het feit dat de duiker, waarmee wij werkten, aldaar in de problemen is geraakt noopt ons tot een wat afwachtende houding. Met de leiding van het C.X project en de museumleiding wordt actief gewerkt om dit project te ver snellen. Indien nodig zullen daarvoor additionele fondsen door de Stichting ter beschikking worden gesteld. Zodra de reeds gerealiseerde delen van de C.X in het museum zijn geconcentreerd, zullen de C.X sponsors in het museum worden uitgenodigd voor een exposé over de voortgang van het pro ject. Over het enthousiasme en de inzet van de vrijwilligers in het museum, in de winkel en in de redac tie van de nieuwsbrief valt niets nieuws te vermelden, deze waren en zijn even perfect als altijd. In deze periode van veel veranderingen in het museum is dat een continuïteit, waarmee wij ons geluk kig prijzen. Evenals vorig jaar wens ik u allen, museumdirectie en -medewerkers, vrijwilligers in het museum, de werkplaats en de winkel en natuurlijk alle vrienden en sponsors een gezond en voorspoedig 2000 toe. F.P. Schulte 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 4