Wat brengt 2000 In de plannen van het museum voor 2000 staat als blikvanger de inrichting van een educatiecen trum. Het Militaire Luchtvaart Museum speelt een rol bij het kweken van belangstelling voor de militaire luchtvaart bij de veelal jonge bezoekers. Een educatiecentrum biedt de mogelijkheid groe pen jonge bezoekers te informeren over het besturen van vliegtuigen, de techniek in vliegtuigen en de constructietechnieken van militaire vliegtuigen. De belangstelling voor de educatiemogelijkhe den in het militaire luchtvaartmuseum is bij de Nederlandse scholen groot. Gedurende de afgelo pen jaren bezochten tientallen scholen het museum. Daarnaast kent het Nederlands onderwijs een zogeheten nationaal curriculum, waarin voor de verschillende niveaus van opleiding in ons land een basiskennis op het gebied van techniek wordt vereist. Het museum kan met een goede inrichting van het educatiecentrum inspelen op de behoefte en belangstelling bij het onderwijs in Nederland. Hierbij is vandaag aan de dag een interactieve presentatie met systemen die de verschillende tech nieken uitleggen onontbeerlijk. In 2000 is de eerste aanschaf van educatieve presentatiesystemen en -apparatuur voorzien. Deze systemen en apparaten tonen op eenvoudige wijze de principes van de techniek van het vliegen en de vliegtuigtechniek, alsmede de werking van de afzonderlijke deel systemen die in militaire vliegtuigen zijn opgenomen. Het museum verwacht de volledige presen tatie in twee jaar aan te schaffen en op te bouwen. In 2000 worden de interactieve displays opge steld in het educatieve centrum, die de bezoeker meer leert over het vliegen. De presentatie wordt aangevuld met 'echte' objecten. Deze tonen op authentieke wijze hoe een vliegtuig wordt gevlogen. Tentoonstellingen en evenementen Drie nieuwe exposities zijn voorzien voor het jaar 2000. Deze winter toon het museum onder de titel 'Kunst uit het depot* een kleine collectie kunstwerken, die nooit de permanente tentoonstelling van het museum zijn te zien. Onder de titel 'Luchtige kleding' organiseert het museum de komende zomer een overzichtsexpositie over het kledinggebruik in de Nederlandse militaire luchtvaart. In het najaar exposeert de bekende luchtvaartschilder Serge Stone zijn werken in het museum. Een geheel nieuw evenement in het museum wordt tijdens de voorjaarsvakantie de zogeheten 'living history'. Een toneelspel tussen vliegtuigen en bezoekers, waarbij toneelspelers bekende figuren uit de militaire luchtvaarthistorie naspelen. In september organiseert het museum een open dag in haar werkplaatsen. Bezoekers kunnen een kijkje nemen achter de schermen en de restauratie van objec ten van nabij volgen. De Nationale Modelbouw Manifestatie vindt plaats tijdens de herfstvakantie in oktober en traditiegetrouw sluit het museum ook het jaar 2000 af met de 'Open Cockpitdagen tussen kerst en oud en nieuw. Van hei museumfront Twee markante figuren namen het afgelopen jaar afscheid in het museum. Adjudant Gommert van de Griek en Adjudant Leo Julien gingen beiden met 'pensioen'. Beide adjudanten hebben zich de afgelopen jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor het museum. Adjudant Van de Griek achter de schermen als collectiebeheerder en adjudant Julien voor de schermen als deskundig begeleider van de vele publieksgroepen die het museum bezochten. Natuurlijk hebben ze nog veel meer voor het museum en haar bezoekers gedaan. Met het vertrek van Julien en Van der Griek vertrekt ook een stuk kennis. Veel van deze kennis is overgedragen aan de nieuwe museummedewerkers, maar de 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 6