gezichten, de verhalen en anekdotes van heide adjudanten zult u moeten missen. Ik hoop u gauw weer in het museum te ontmoeten. Dick Piest Directeur Militaire Luchtvaart Museum UITREIKING EREDIPLOMA'S GENERAAL SNIJDERS FONDS Wederom werden traditiegetrouw, inmiddels voor de vijfde keer, de Erediploma's 1999 van het Generaal Snijdersfonds uitgereikt. Na de welkomswoordenvan de directeur van het MLM, de luitenant kolonel J.D. Piest en de voor zitter van de Stichting Generaal Snijdersfonds, generaal majoor b.d. H. Dieters,reikte Dr Ir A.W. Veenman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stork N.V. op maandag 13 december j.l. de Erediploma's uit aan de heer A.C. Groeneveld, promotor van de Dutch Dakota Association aan de heer B. Michon, van Fokker Aerostructures aan personeel van de Koninklijke Marine dat heeft deelgenomen aan de reddingsactie direct na het ongeval met een Lynx-helicopter op 10 november 1998 op het Marinevliegkamp de Kooy. De diploma's werden in ontvangst genomen door de Commandant van de Groep Maritieme Helicopters, Kapitein ter Zee drs W.F. Visée. Aansluitend aan de uitreiking werden, tijdens een geanimeerde receptie, de onvangers van de diploma's door de vele genodigden gefeliciteerd. 298 SQUADRON BESTAAT 55 JAAR Op 16 april 2000 zal het 298 Squadron van de vliegbasis Soesterberg 55 jaar bestaan. Ter gele genheid hiervan wordt op 19 april 2000 een reünie voor het huidige personeel en oud-squadron leden georganiseerd. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij de Eerste-Luitenant H. Bartelink, tel. 0346-336702 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 7