VAREN EN VECHTEN: EEN PORTRET VAN RUDI VAN DAALEN WETTERS Een kleine overlijdensadvertentie in één van de landelijke dagbladen meldde begin oktober 1999 het heengaan van Rudi van Daalen Wetters. Op 3 oktober overleed de Engelandvaarder en oorlogsvlieger op 84-jarige leeftijd in Burbank, Californië. Met Van Daalen Wetters, drager van het Bronzen Kruis en het Vliegerkruis1, verloor de Nederlandse Militaire Luchtvaart één van zijn prominente gezichten uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Drs P.E. van Loo Sectie Luchtmachthistorie Achtergrond Rudolph Frederik, roepnaam Rudi, van Daalen Wetters werd op 25 januari 1915 geboren in Geneng op Java. Zijn vader, met wie hij een moeizaam contact had, werkte op dat moment als chemicus en administrateur in Nederlands- Indië. Het gezin Van Daalen Wetters bestond naast Rudi en zijn ouders uit nog twee jongens en een meisje. Omstreeks 1932 verhuisde Rudi tegen zijn zin met zijn vader, broers en zuster naar Nederland en vestigde zich in Den Haag. Zijn moeder bleef achter in Indië. Rudi van Daalen Wetters doorliep in de hofstad de HBS aan de Stadhouderslaan.2 Gedurende de oor logsjaren woonde Van Daalen Wetters senior in de Bentinckstraat nummer 58, eveneens te 's- Gravenhage. Vóór het uitbreken van de oorlog in Nederland woonde het gezin ook nog een periode in Driebergen. Toen in mei 1940 Nederland door Duitsland werd binnengevallen, diende Rudi van Daalen Wetters als vaandrig in het 2e Autobataljon van het Korps Motordienst en was hij gestationeerd in de omgeving van de Grebbeberg. Tijdens de gevechten rond de Nederlandse verdedigingsli nie aldaar verloren enkele soldaten onder zijn commando het leven. In dezelfde oorlogsdagen raakte Rudi s zuster Sonja zwaar gewond tijdens het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940. Blijvende invaliditeit was het gevolg. Ook de broers van Rudi van Daalen Wetters zagen zich met oorlogsellende geconfronteerd. Vooral zijn oudste broer Robert kreeg het zwaar te verduren. Hij verbleef in 1941 als KNIL- militair in Nederlands-Indië, kwam in een krijgsgevangenenkamp terecht en werd uitein delijk tewerkgesteld aan de Birma-spoorweg. Hoewel hij de ontberingen wist te overleven, werd hij nooit meer de oude en zou kort na de Tweede Wereldoorlog op jonge leeftijd overlij den. Rudi s jongere broer Max raakte als stu dent in Duitse gevangenschap maar wist te ont snappen en vervolgens onder te duiken.3 Plannen smeden Na de Nederlandse capitulatie smeedde de Hagenaar spoedig plannen om naar Groot- Brittannië te ontkomen. In zijn goede vriend Jacob Willem van Hamel, een Delfts student, vond hij een geestverwant. Van Daalen Wetters kwam al voor de oorlog zeer frequent over de vloer bij de Van Hamels waar hij door Jaaps moeder steeds gastvrij werd ontvangen. Jaap van Hamel was enkele jaren jonger dan Rudi. Hij was op 4 november 1920 in Den Haag geboren. Nadat hij de HBS aan het Nederlands Lyceum had doorlopen, ging hij in 1937 civiele techniek studeren aan de Technische Hogeschool in Delft. Tijdens de meidagen van 1940 diende hij als 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 8