de Japanse carriers aan. 37 werden tijdens de aanval door Zero's neergehaald. Gevolg was dat de Devastator niet meer aan boord kwam en zijn einde een tijdje aan de wal vond als trainer. DE GRUMMAN TBF/M AVENGER In 1939/40 had Grumman zich naast jachtvlieg tuigen ook voor de bouw van een (torpedo) bom menwerper ingezet. Het werd een nogal log uit ziend vliegtuig, plaats biedend aan een vlieger, een waarnemer en een telegrafist-schutter, gehuisvest in twee cockpits, waarin in de ach terste een mitrailleurkoepel met een 7.9 mm De bewapening bestond verder uit 1 en later 2 x 12.7 vaste mitrailleurs in de vleugel en een 7.9 mm bodemmitrailleur. In geval van actie wer den koepel en bodem mitrailleur bediend dooi de waarnemer en telegrafist schutter. Een bom- menruim kon een 450 kg 53 cm torpedo of een gelijk gewicht aan bommen herbergen, later opgevoerd tot 725 kg. Voor het horizontaal bom bardement werd een Norden bommenrichtkij- ker geïnstalleerd. Vanwege de slechte resulta ten werd van die vorm van aanval verlaten en werd een bomaanval in glijvlucht onder een hoek van 40 graden of zelfs meer geprefereerd. Een automatische piloot verlichtte de piloot van de wat zware besturing. Verder was het toestel zwaar gepantserd en was in totaliteit met zijn 1700 pk en later 1900 pk Wright Cyclone motor veel sneller dan zijn voorganger, resp. max. 430 km/uur. kruissnelheid 235 km/uur. Actieradius 800 +km. Hoewel er in het begin wat kinderziekten waren, werd de Avenger al gauw een formidabele machi ne. die ook vooral door zijn voorbeeldig deklan- dingskarakter door nagenoeg elke vlieger heel aan dek kon worden gevlogen, ook bij nacht. Avenger TBM 20

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 20