"LUCHTIG" NIEUWS door Pol de Soeten Oprichting Logistiek Centrum KLu op Woensdrecht Op de vliegbasis Woensdrecht is op 16 februari jl. het Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu) opgericht. De oprichting van dit centrum is een voortvloeisel uit een in negentiger jaren ingezet reorganisatieproces en moet voorzien in een doelmatigere aanpak van de hogere logistiek bij de Koninklijke Luchtmacht. Het Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht is ontstaan door samenvoeging van het Depot Mechanisch Vliegtuigmaterieel en Straalmotoren op de vliegbasis Woensdrecht en het Depot Electronisch Materieel in Rhenen. Deze onderdelen houden op te bestaan als zelfstandige organisatie. Ook wordt de logistieke beheerfunctie van het Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht in Den Haag bij het LCKLu ondergebracht. Het LCKLu kent nu drie divi sies met in totaal ongeveer 1200 personeelsleden. De geheel nieuwe eenheid staat onder comman do van Commodore Folkert Horst. Tijdens de korte openingsceremonie door de bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Ben Droste, bedankte hij voordat het commando overdroeg, het personeel van het nieuwe onderdeel voor de inspanningen van de afgelopen tijd. In zijn toe spraak memoreerde Luitenant-generaal Ben Droste dat er nooit tevergeefs een beroep op de mede werkers is gedaan ondanks de vacatures en andere problemen. Tevens merkte hij op dat het suc ces van de luchtmacht, met name in Kosovo, ook aan hen te danken is geweest. Intensief avond vliegen vanaf Vliegbasis Leeuwarden Nederlandse F-16 vliegers van de Vliegbasis Leeuwarden zijn in de periode van 14 februari tot 18 maart intensief bezig geweest met avondvliegen. Beide F-16 squadrons van Leeuwarden zijn thans uitgerust met zeer geavanceerde nachtzicht appa ratuur (de zogeheten Night Vision Goggle, helderheidsversterker) die op de helmen van de vliegers kan worden gemonteerd om in het donker op de juiste wijze vijandelijke doelen op de grond nauw keurig te kunnen waarnemen. De Leeuwarder F-16 squadrons opereren met de MLU F-16 (Mid Life Update), die sterk verbeterde capaciteiten heeft om 4s nachts te kunnen vliegen. Voorts is uit recente ervaringen in het Kosovo-conflict gebleken, dat het noodzakelijk is, dat gevechtsvliegtuigen zowel overdag als 's nachts kunnen worden ingezet. Olienians nieuwe commandant Tactische Luchtmacht Generaal-majoor F.W. Oliemans (52) heeft op 10 maart j.l. het commando overgenomen van gene raal-majoor D.L. Berlijn als Commandant van de Tactische Luchtmacht. De commando overdracht vond plaats op de vliegbasis Eindhoven ten overstaan van delegaties van onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht. De nieuw geïnstalleerde Commandant Tactische Luchtmacht heeft tot 7 februari jl. de functie van Director of Operations bij het NAVO hoofd-kwartier Airnorth in Ramstein (Duitsland) vervuld. In zijn nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor de aansturing van alle operationele eenheden van de Koninklijke Luchtmacht. Hiervoor was hij ondermeer Plaatsvervangend Directeur bij de toen- 24

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 24