DONATEURSDAG 2000 Vliegen in de jaren dertig, dat was het onderwerp van de theatervoorstelling "Bob van Staeveren vlieglessen" die gedurende de voorjaarsvakantie in het museum werd gegeven. Naast de Fokker D.XXI en midden tussen het publiek speelde de theatergroep New Science theater een eenakter. Drie maal per dag werd een voorstelling gegeven en het ging als een lopend vuurtje door museumland. Al op de eerste zondag was het druk en de belangstelling voor de voorstelling groot op de daaropvolgende dagen zaten tientallen kinderen en volwassenen al voor de voorstelling rondom de historische Fokker te wachten op de komst van de acteurs. Toneel in een museum is eens een geheel ander manier om te communiceren met de bezoekers. In bijna een half uur wisten alle toeschouwers hoe een vliegtuig werkt, wat de rol van de militaire vliegtuigen in de jaren der tig waren en wat de rol van de huidige militaire luchtvaart is. Dankzij de goede briefings van enke le oud-vliegende Vrienden van het Museum (Van der Kop en Doppenberg) waren de jonge acteurs in staat hun rol perfect en waarheidsgetrouw te spelen. Dick Piest Directeur Militaire Luchtvaart Museum Een grote opkomst bewees zaterdag 22 januari j.l. weer eens, dat de donateursdag, zoals deze jaar lijks door de Stichting Vrienden wordt gehouden nog steeds in een behoefte voorziet. Dit keer kon niet over de filmzaal worden beschikt, daar deze niet meer aan de achterzijde kon wor den geopend en daardoor te klein was om alle donateurs van een plaats te voorzien. Daarom was in de Snijdershal bij de Mitchell een spreekgestoelte geplaatst met daaromheen een groot aantal stoelen. Na de welkomswoorden van de directeur MLM Dick Piest en de voorzitter van de Stichting Vrienden van het MLM Frans Peter Schulte, passeerden de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het komende jaar de revue. Hierbij werd tevens de naam voor het vernieuwde museumcafé onthuld door de bedenker van de naam. Het museumcafé zal als "Escadrille" door het leven gaan. Na het verslag van projectcoördinator René d'Hollosy over de ontwikkelingen binnen de projecten C.X en P-40, o.m. door middel van filmbeelden geschoten rond en op het Sentanimeer, konden de beide museumhallen bezocht worden. Na de uitstekend verzorgde lunch, werd een lezing gehouden door Capt. R.N. Eric Brown, voorma lig oorlogsvlieger en testvlieger. Als één van de bekendste publicisten in Groot Brittanië waren velen al wel bekend met het enorme aantal verschillende vliegtuigtypen dat hij in zijn carrière heeft gevlogen, maar het was een genot te luisteren naar deze lezing met typische Engelse humor en gevoel voor "understatement". Deze lezing was zonder meer een hoogtepunt. Na afsluiting van het officiële gedeelte, kon onder de koffie nog enige tijd worden nagepraat. Ook dit keer bleek, dat de Donateursdag nog volledig aan zijn oorspronkelijk opgezette doel beant woord. HGB 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 6