Tweede Politionele Actie, die op 18 december 1948 begon, werden 1, 3 en 4 LVT op de drie op de Republiek veroverde vliegvelden ingezet. Zij werden voor een deel via een luchtbrug daar naartoe gevoerd. Na 2V2 jaar tropendienst keerden de "Mari niers van de Militaire Luchtvaart" op 24 maart 1950 terug in hun vaderland, in de overtuiging dat zij zich hun devies waardig hadden getoond en dat zij de belofte van Koningin Wilhelmina. in 1942 in Londen uitgesproken, meer dan daadwerkelijke inhoud hadden gegeven. Ter nagedachtenis aan hun vier kameraden, die op de erevelden van Indonesië zijn achtergeble ven. komen de luchtvaarttroepers van weleer elk jaar op 7 september bij het Nationaal lndië- Monument 1945-1962 te Roermond bijeen. De namen van de omgekomen collega's zijn daar op een speciale LVT-plaquette aangebracht, vlak bij de achttien herdenkingszuilen met de namen van 5843 omgekomen Indië -militairen. 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 9