Dat zou door de macht van het Amerikaanse industrieel complex weldra overvleugeld wor den. hoewel in Japan gepoogd werd meer vlieg kampschepen naar zee te brengen en vliegtui gen te bouwen, zoals hieronder in beknopte vorm is weergegeven. De Hoslio. 1921-22. 7.700 ton. 26 vliegtuigen, feitelijk het eerste vliegkampschip ter wereld. Was echter te klein en ongeschikt voor vliegtui gen uit de jaren dertig. De Akagi. 1920-25. 30.000 ton. 60+ vliegtui gen, begonnen als slagkruiser, werd ingezet tegen Pearl Harbor en door VS duikbommen werpers bij Midway op 4 juni 1942 tot zinken gebracht. De Kaga. 1921-28. 30.000 ton. 60+ vliegtui gen. begonnen als slagkruiser, werd tegen Pearl Harbor ingezet en gezonken door duikbommen werpers bij Midway (4 juni 1942) De Ryujo. 1931-31, 8.100 ton. 48 vliegtuigen. Door het verdrag van Washington werd het ton nage door niet invoering van pantser beperkt. Het schip was in actie tegen de Filipijnen en Ned. Indië en was betrokken bij de aanval op de Aleoeten in juni 1942. Het zonk in augustus 1942 na een aanval van Dauntless duikbom menwerpers. De Soryu en Hiryu. klas van twee schepen, 1934-37/39, 18.500-20.000 ton, begonnen als zware kruiser ter vermijding van het Washington verdrag, doch na opzeggen van het verdrag afge bouwd als 'carrier' met 71+ vliegtuigen. Beide schepen waren in actie tegen Pearl Harbor en Ned. Indië, NW Australië en nabij Cevlon. Zij gingen in de Slag bij Midway op 4 juni 1942 ten onder door bommen van Dauntless duikbom menwerpers. De Chitose en Cliiyoda. klas van twee sche pen, 1934-38, 12.000 ton. 24 vliegtuigen. Begonnen als moederschepen voor watervliegtui gen en onderzeeboten, werden tot 'carrier' omge bouwd met diesels voor kruisvaart van 18 zm/u en stoomturbines voor hoge vaart van 29 zm/u. Beiden zagen actie bij de opmars naar Java en daarna in de Pacific. Chivoda werd tijdens de Slag bij Midway achter de hand gehouden. Op 25 oktober 1944 werd de Chitose bij de Filipijnen prooi van duikbommenwerpers. Diezelfde dag ging de Chiyoda daar verloren door een Amerikaanse kruiser en torpedobootjagers. De Slioho en Zuilio. klas van twee schepen, 1934-1940/42. 11.500 ton, 30 vliegtuigen, wer den zogenaamd gebouwd als onderzeebootmoe derschepen. maar met de opzet er 'carriers' van te maken. Shoho ging in mei 1942 in de Slag in de Koraalzee ten onder aan duikbommenwer pers en torpedovliegtuigen. Zuiho gaf op afstand dekking voor de acties tegen Ned. Indië, werd zwaar beschadigd in de Slag bij Santa Cruz op 25 oktober 1942. werd gerepareerd en ging ver loren op 25 oktober 1944 na aanvallen van duikbommenwerpers en torpedovliegtuigen bij de Filipijnen. l. (\*JP i'ihfjEWfti Akagi als 'carrier' met eiland aan bakboord

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 11