Nationale luchtvaartbeurs in (le Aviodome op Schiphol Inclusief de Nationale Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen Op zaterdag 4 en zondag 5 november 2000 wordt in de Aviodome op Schiphol de achttiende Nationale Luchtvaartbeurs georganiseerd. De beurs is de afgelopen jaren een groot succes geble ken. Ongeveer 130 stands zullen opgesteld staan tussen de vliegtuigen en duizenden belangstel lenden zullen het evenement bezoeken. Tijdens de Nationale Luchtvaartbeurs wordt er bij de stands weer van alles wat met de vliegerij te maken heeft verkocht, gekocht en geruild. Behalve boeken en tijdschriften over de luchtvaart zul len er ook weer vliegtuigmodellen en -bouwdozen, foto's en dia's aanwezig zijn voor de geïnteres seerden. Ook zullen er onderdelen van vliegtuigen worden aangeboden, waaronder propellers, cockpitinstrumenten en misschien zelfs complete vliegtuigmotoren. Daarnaast is er een ruim aan bod van moderne digitale luchtvaartinformatie, zoals videobanden, computerdiskettes en CD- ROM's met o.a. vliegspellen en luchtvaartfilms. Dit jaar worden op de eerste dag van de beurs, zaterdag 4 november, om 13.30 uur in samenwer king met de afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvl de Nationale Vliegtuig Herkennings Kampioenschappen georganiseerd. Iedereen kan daaraan meedoen, zowel individueel als in een team van drie personen. De deelnemers kunnen hier mooie prijzen mee winnen, bijvoorbeeld toe gangsbewijzen voor de splinternieuwe attracties Zep/allon. het ballon- en luchtscheepvaartmuseum in Lelystad, de Uiverdome-expositie rond de historische Uiver op de luchthaven Lelystad en World Tour bustickets over het platform van Schiphol. Ook dit jaar wordt een speciale prijs toegekend aan de beste herkenner die jonger is dan 17 jaar! Bij de herkenningskampioenschappen worden 75 dias vertoond van drie categorieën vliegtuigen; actuele militaire vliegtuigen, actuele civiele vliegtuigen en historische vliegtuigen. Deelnemers kunnen meedoen aan één van deze categorieën, of alle categorieën tegelijk. Iedereen die meer dan 50% van de vliegtuigtypen herkent, ontvangt een internationaal erkend brevet. Deelnemers kun nen zich op 4 november vanaf 11.00 uur inschrijven. Deelname is gratis; er moet wel worden betaald voor de toegang tot het museum Aviodome. De kampioenschappen worden georganiseerd in samenwerking met de afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL. Mensen die bij de luchtvaartbeurs zelf een stand willen huren 40,00 voor één dag of 60,00 voor twee dagen) kunnen een inschrijfformulier aanvragen door contact op te nemen met het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol. Ook dit jaar rekent de Aviodome op spectaculaire herkenningskampioenschappen en een gezellige en sfeervolle luchtvaartbeurs, met twee dagen lang meer dan honderddertig stands vol verrassin gen. Het Nationaal luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol is zowel zaterdag 4 november als zon dag 5 november geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: tel. 020-406 8000 of www.aviodome.nl. 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 27