IN MEMORIAM W.C. LOUWERSE Inmiddels heeft u vernomen of gelezen dat op donderdag 14 september 2000 te midden van zijn gezin Luitenant-generaal van de Koninklijke Luchtmacht b.d. W.C. Louwerse is over leden. Na een zich onverwacht openbarende, slopende en gelukkig kortstondige ziekte verliezen wij in hem een enthousiast donateur, die ook als Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten ons museum en haar vriendenkring met raad en daad steunde. Ook had hij zitting in het College van Advies van de Stichting Vrienden van het MLM. Zijn kundige, nuchtere en no-nonsense aanpak van zaken daarin was van grote waarde. Zijn heengaan is niet alleen een gevoelig verlies voor zijn familie maar wordt ook in onze kring als zodanig ervaren. Rest ons hem met respect in onze herinnering te bewaren, ons gelukkig prijzend dat zijn vele kwaliteiten ook ons museum ten goede kwamen. Het was een voorrecht hem te hebben gekend en met hem en voor hem te hebben gewerkt. Ons welgemeend medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en familieleden. F.P. Schulte, voorzitter. 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAARTMUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 3