DONATEURSDAG ZATERDAG 27 JANUARI 2001 Een ander hoogtepunt was ongetwijfeld de expeditie die de Stichting Vrienden in maart 1999 naar Nieuw-Guinea ondernam. Sinds 1993 hen ik in samenwerking met Max Ammer bezig geweest met het zoeken naar een origi nele Curtiss P-40N 'Kittyhawk' van het 120 Squadron NEI-AF, welke in 1944-1945 boven het toen malige Nederlands Nieuw-Guinea opereerde. Mijn archiefwerk legde de basis voor het veldwerk van Max ter plaatse. Speurwerk dat al spoedig door de Stichting Vrienden werd bekostigd. Helaas leverde dit alles weinig op. Max trof her en der wel restanten van originele Nederlandse P-40s aan. maar geen complete. Wel kreeg hij informatie over een Amerikaanse kist die in het Sentanimeer nabij Jayapura (Hollandia) zou liggen. Na heel veel bureaucratische beren op de weg te hebben overwonnen kreeg de Stichting Vrienden in 1998 toestemming een verkenningsexpeditie te onder nemen. In maart 1999 vond deze plaats en leverde inderdaad informatie op over een P-40N van de 49e Fighter Group die in zeer redelijke staat op ca. vijf meter diepte in het meer lag. De sensatie om na zes jaar voorbereidingen op een goed moment de cockpit van die P-40 uit het schemerduister op te zien doemen is onbeschrijfelijk. De anticlimax van wederom bureaucratische moeilijkheden om de daadwerkelijke berging te organiseren ook. Het is dan ook met enige pijn in het hart dat ik de schone taak de P-40 naar boven te krijgen en naar Nederland te verschepen aan mijn opvolger moet overgeven. Ik weet me echter getroost door het feit dat het een schitterende klus is om een nieuwe baan mee te beginnen en de wetenschap dat conservator van het MLM misschien wel een van de mooiste banen binnen de KLu is. Ik heb het met zeer veel plezier gedaan, gesteund door mijn collega s en met raad en daad ondersteund door de Stichting Vrienden. Mijn weg voert mij naar de wereld van post en (tele)communicatie, want per 1 oktober zal ik als Hoofd Collecties gaan werken in het Museum voor Communicatie in Den Haag (voorheen het PTT- Museum). Tot slot wil ik langs deze weg het bestuur en de vele vrienden met wie ik in de loop der jaren zo'n plezierig contact gehad heb dank zeggen. Het ga u en uw museum goed. Bas Kreuger 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2000 | | pagina 7