UITREIKING EREDIPLOMA'S 2000 GENERAAL SNIJDERS FONDS Op maandag 11 december j.l. vond traditiegetrouw de jaarlijkse uitreiking plaats van de Erediplo ma's van het Generaal Snijders Fonds. In de sfeervolle ambiance van de Generaal Snijdershal werden de aanwezigen welkom geheten door de directeur van hel Militaire Luchtvaart Museum dr J.A.M.M. Janssen. Daarbij bleef Janssen stil staan bij de persoon van Generaal Snijders en bracht in herinnering, de betekenis die hij heeft gehad voor de Nederlandse luchtvaart. Namens het bestuur van de Stichting Generaal Snijders Fonds heette de voorzitter, Generaal- Majoor b.d. H. Dieters een ieder, waaronder enkele familieleden van Generaal Snijders, welkom. Hij sprak daarbij zijn dank uil voor de mogelijkheid de doelstellingen van de Stichting te verwe zenlijken en memoreerde de beweegreden van de instelling van het Erediploma. Na het noemen van de winnaars, ing. N. Geldhof, Stichting Nationale Bibliotheek voor Lucht- en Ruimtevaart en de Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van het Aeromedisch Instituut en de motieven daarvoor, werd het woord gevoerd door de heer J.J. Röben, Directeur Schreiners Luchtvaart Groep. Het 'Vak' luchtvaart was het onderwerp van zijn betoog en de problematiek die daarbij speelt. Daarna werden door hem de diploma's aan de winnaars overhandigd. Ing. N. Geldhof spreekt daarna zijn dank uit naar het bestuur van de Stichting Generaal Snijders 8 Ing. N. Geldhof spreekt zijn dankwoord uit na ontvangst van het Erediploma.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 8