L)e Vrienden en de Euro Ongetwijfeld bent u op de hoogte met de invoering van de Euro op 1 januari 2002. Ik zal daar niet langer over uitwijden, maar hel heelt voor de Stichting Vrienden van liet Militaire Luchtvaart Museum wel wat consequenties. Eén van die gevolgen is dat de donateursbijdrage volgend jaar in Euro's wordt vastgesteld. Als Stichting zullen wij de afspraken die gemaakt zijn met de midden stand en de grootwinkelbedrijven volgen en de bijdragen van het jaar 2001 vaststellen voor 2002 met de omrekenfactor 2.20371 De minimale bijdrage voor donateurs wordt dan f 30, - 2.20371 EUR 13.61 en voor junior donateurs J 15, - 2,20371 EUR 6,81. De bijdrage voor donateurs voor het leven bedraagt 500, - 2,20371 EUR 226,80. Uiteraard staat liet u vrij de bedragen naar boven toe af te ronden. De acceptgiro's voor hel jaar 2002 zullen in januari worden verstuurd. Hij de overschrijvingen van donaties voor dit jaar hebben verschillende Vrienden gebruik gemaakt j van het Girotel svsleem. Dit is een uitermate goed en snel systeem, echter: er zijn vrienden die dezelfde achternaam hebben en die de Girotel overschrijving alleen gepaard doen gaan met hun naam. Op de bijschrijvingen van de Slichting komen dan alleen de namen en de desbetreffende gironummers naar voren. De vraag van de penningmeester wordt dan: wie is wie? Hel zou zo pret tig zijn als óf uw adres óf uw donateurnummer wordt vermeld. Mocht ik er in de komende maanden niet uitkomen, dan zal ik in een van de komende nieuwsbrieven een oproep plaatsen of bepaalde gironummers zich zouden willen melden. Voorde komende maanden wens ik u veel ,,Musemnplezier,'ltoe. Paul PA. Moreu 12

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 12