EEN MONUMENT IN DE POLDER 14 Indische jaclitvlieger pionierde de laiidbouwluclilvaarl. Aan een eenzame, lange, rechte weg in de winderige Noordoostpolder staat een beton nen obelisk met een bronzen plaat erop geschroeid, liet monument is groot genoeg 0111 op te vallen, maar het is een weg waar je zonder goede reden nooit langs komt. Hel was dan ook een klein artikeltje in een oude Avia-Vliegwereld van 6 november 1952 dal ons de tip gaf over het bestaan ervan, hel moest staan lussen Einineloord en Espel. Op de kaart zagen we in die huurt een Pilotenweg en dal bleek niet toevallig te zijn. Want «laar vonden we inderdaad een ca. drie meter hoge zuil, een monument ter nagedach tenis aan August Willem Hamming, landbouw vlieger, die volgens de bronzen plaat die erop is bevestigd, 'hier viel up 5 juli 1950 hij de vervulling van zijn laak (als) land- hnmvvlieger'. August Hamming was op 26 mei 1915 geboren in Klalen. bij Djokjakarta op Midden-Java in hel toenmalige Ned. Indië. Zijn vader was planter en die carrière koos Guus ook. Na het doorlopen van de HBS ging hij naar Nederland en voltooi de de Tropische Landbouwschool in Deventer. Hij was een sportieve kerel en haalde ook zijn sportdiploma. Terug in Indië duurde zijn carriè re op de plantage niet lang. want in september 1938 moest hij voor zijn militaire dienstplicht opkomen bij de infanterie in Bandoeng. Kond die tijil vroeg de Militaire Luchtvaart van het KNIL leerling-vliegers en dal stond Guus beter aan. Hij meldde zich in Bandoeng en kwam in de opleiding voor kortverband officier-vlieger die op 1 juli 1939 begon. Met het vliegen ging het prima, in juli 1910 kreeg hij het Groot Militair Brevet (GMB) en werd vaandrig. Toen moei er iels flink zijn misgegaan, want hij werd in augustus gedegradeerd tol "Europees soldaat kort verband vlieger", wellicht een unieke rang bij de luchtmachtWal hel vergrijp ook geweest moge zijn. Guus had er niet lang last van, want drie maanden later was hij alweer sergeant, haalde in november zijn waarnemersbrevel erbij en werd ingedeeld bij de le Afdeling Glenn Martin bommenwerpers op Andir. in januari 1941 ging hij over naar de afdeling Curliss Hawk jagers op Maospati en in juli was hij weer Vaandrig kv. vlieger-waarnemer.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 14