16 Singapore en hiervoor vloog C1 lilis Hamming met drie collega's drie keer naar Sumatra. Tijdens zo'n detachering op Palembang kwam er voor het eerst een echt luchtalarm, waarbij Guus in zijn Interceptor de lucht in ging, samen met nog 26 andere jagers, wellicht de grootste jagerformatie die de ML ooit bij elkaar wist te brengen, maar helaas was het loos alarm. Eind januari 1941 werd de Interceptor afdeling weer verenigd, nu op het marinevliegveld Perak als luchtverdediging voor de marinebasis Soerabaja. Op .3 februari kwam de eerste grote luchtaanval op Oost-Java, waarbij de Inter ceptors het moesten aanbinden met dozijnen Japanse Zero jagers. Guus Hamming was vrij van dienst en zal bij de kapper toen het luchta larm klonk. Hij sprong op zijn motorfiets, reed naar Perak en ging in een reserve Interceptor zijn collega's achterna. Hij kon zijn afdeling in de lucht niet vinden en landde met een bescha digde CW-21, doch zelf ongedeerd. De rest van de afdeling kwam er niet zo goed af, acht Interceptors gingen verloren, drie vliegers sneuvelden en anderen waren zwaargewond. Twee rlagen later was het weer raak en hierna waren er nog maar vijf toestellen over. Daarop ging Hamming met een deel van de vliegers naar Kali Djati om daar met nieuwe Hawker Hurricanes te gaan opereren. Moderne kisten, maar door het ontbreken van de juiste radio apparatuur waren ze voor de luchtverdediging nauwelijks bruikbaar. De aanval op Japanners hij Rembang. Op 20 februari kon Guus Hamming zijn bevor dering tot tweede luitenant vieren tijdens een Japanse luchtaanval op Kali Djati waarbij de Hurricanes aan de grond bleven omdat de radio's nog steeds niet werkten. Na enkele ver geefse intercepties bij Bandoeng gingen zeven overgebleven Hurricanes weer naar Oost-Java. het geheime vliegveld Blimbing (Ngoro). waar ook Amerikaanse P-40's waren gestationeerd. De Slag in de Javazee vond plaats en eindigde in een fiasco. Men wist nu dat het einde snel moest komen, maar toch werd op 1 maart 's morgens heel vroeg een scheeraanval gedaan op landende Japanse troepen bij Rembang, negen Amerikaanse P-40's vlogen voorop, gevolgd door Guus Hamming met zes collega's in Hurricanes, terwijl vijf Brewster Buffalo's de formatie afsloten. De aanval had succes, maar het was een druppel op de gloeiende plaat. De Japanners ontdekten de geheime basis en scho ten de boel plat. Weer ging Hamming terug naar West Java. Op 9 december 1942 viel ook op Java hel doek en zalen de ML'ers in de val. ledereen moest zich overgeven voor krijgsgevangenschap, maar Guus Hamming ging op pad naar huis. Zich steeds verbergend kwam hij nu twee weken thuis bij zijn vrouw. Zijn aanwezigheid werd bekend en al snel kwamen de Japanners hem ophalen en kwam hij in de gevangenis terecht. Met een mooi verhaal dal hij de Spaanse, en dus neutrale, boer Hammingo was kon Guus zich echter weer vrij praten. Hij wist zich hier na nog bijna een jaar verstopt te houden in rle bergen van Midden-Java die hij zo goed kende, maar op 22 maart 1943 werd hij toch weer gepakt en begon ook voor hem de lijdensweg van zware uitputtende arbeid in de Japanse kampen. VJ Day vond hem in Singapore, maar liet duurde nog tien maanden voor hij op 13 mei 1946 per nis. Tegelberg in Batavia arriveerde en zich weer meldde hij de ML. Land bouwvliegcr Na een maand al verliet hij de militaire dienst met eervol ontslag 'wegens ongeschiktheid". We weten niet zeker of de vermelde 'ongeschikt heid" te maken had met zijn gezondheidstoe stand. maar het feit dal hij na zijn bevrijding nog tien maanden op Singapore had moeten doorbrengen doet vermoeden dal de Japanse kampen hem een zware klap hadden toege bracht. Hoe dan ook. hij kwam er toch snel weer bovenop en vertrok naar Nederland waar hij bij

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 16