Guus Hamming als landbouwvlieger, druk met de bestrijding van de Coloradokever, de nationale vijand van net na de oorlog - ze vraten onze aardappelen op. (foto Avia Vliegwereld 13-7-1950) AH0QC$TlH8tt,m* Onverwachte remouslikken vlak bij de grond zie je niel aankomen, motorstoring betekent altijd een crash en zo overkwam ook (mus Hamming op 5 juli 1950 bij lispel een ongeval. In die tijd waren er nog geen speciaal voor dit gevaarlijke werk gebouwde vliegtuigen, en in een oude Uister bad de vlieger weinig kans als de zaak tegen de grond sloeg. Guus Hamming overleefde het ongeval niet. bel ministerie van landbouw een baan kon krijgen als landbouwvlie ger. Voor Guus Hamming was dit een ideale combinatie, zijn lust tol vlie gen combineren met de landbouw en zo werd Guus Hamming de eerste landbouwvlieger in Nederland. De Noordoostpolder was gedurende de oorlog drooggevallen en moesl geheel in cultuur gebracht worden. De uitgestrekte vlakten van zware, zuigende klei van hel nieuwe land waren ideaal voor de landbouwvliegerij. Met een Auster voorzien van een spuitinstallatie voor In deze Auster, omgebouwd als landbouw-spuitvlieg- tuig, kwam Guus Hamming om. (foto Aerohobby via Herman Dekker) insecticide maakte Guus Hamming vele vlieg uren en vestigde een solide reputatie als vak man bij de agrariërs in de polders. Hel was de tijd van de beruchte Coloradokever, die met zijn enorme vraatzucht voor aardappelen bijna tot een nationale obsessie werd. Hamming was een man die nadacht en innovatie nastreefde en hij had zi jn zinnen gezet op landbouw spuiten met een helikopter, dat hem eflicienter en veiliger voorkwam. Dal ideaal heeft hij niet mogen be leven. Landbouvvv liegen is een bezigheid die weinig marge voor vergissingen overlaat. Hamming had zich in het pioniersvvereldje van de "kleine luchtvaart' in Nederland veel vrien den verworven en er werd een comité gevormd onder leiding van de bekende Eelco Schuller om ecu monument op Ie richten ter ere van deze voorvechter van de landbouwluchtvaart. In oktober 1952 werd rlit onthuld en overgedragen aan de directie van de Noordoost polder. Oorspronkelijk waren op de zuil twee bronzen platen aangebracht, de ene die we in de aanhef van dit artikeltje al hebben vermeld, en een tweede met hel opschrift 'Aan de pioniers ran de Nederlandse landbouwluchtvaart'. Deze laatste plaat is thans niet meer aanwezig en het is ons onbekend waar hij gebleven is. Gerard Coxitis Bronnen: De licgvmie Hollander, mei 1950 I liegwereld. 15/7/1950 li 'ia 1 liegwereld. 1 1/52 Gegevens A.W Humming (SÏ.H) P.C. Boer. I)e Lnchlstrijd in Indië Gegevens van Ma\ Schep en Herman Dekker.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 17