19 geschieden. Was de vaart van het schip Ie groot dan kon het toestel worden omgetrokken. In de wind starten was van belang. Bij starten met teveel zijwind was hel mogelijk dal het toe stel ging oploeven en zelfs op één drijver terecht kon komen en kon omslaan. Ook kon de zeegang of de geleverde torsie van de propeller dat mede helpen veroorzaken. De eerste jaren hadden de drijvers een gladde bodem, waardoor de start heel lang duurde, zeker als gestart werd in 'glad water.' Toen die bodem werd voorzien van een step. een hak. 'plakte' het toestel minder lang aan het water omdat de 'hak' de drijver (of vliegbootromp) opstuwde, waarmee de starllijd met zo'n 25- 309f werd bekort. Om golfslag Ie verminderen, werd zo nodig door hel schip met grote vaart een cirkel gevaren, of werd zells olie gestort. Dat was het z.g. 'doodvaren van de zee", een proce dure die ook wel voor de landing werd gebruikt. Bij voorkeur en uil veiligheid werd altijd een motorlanding gemaakt. D.w.z. dat met motorver mogen werd gedaald, totdat de drijvers hel water raakten. Een z.g. deadstiek landing, waar bij met motor op minimum toeren werd 'afge vangen' en hel toestel dan overtrok gal teveel Eerste katapultstart 1915 Hurricane op katapult in WOU Drijvers zonder step Sopwith Strutter start vanaf platform op geschutstoren 1918 deus hel tewaterlaten en het vliegtuig aan de kraan dan. ook geholpen door geleide touwen, die koers innam. De motor kon al worden gestart, terwijl het toestel nog aan de haak zat. Zo werd ook het aan boord nemen van het vlieg tuig vergemakkelijkt, hoewel het koppelen van de haak met draaiende motor voorzichtig moest brokken. Bij het aan boord hijsen van hel vlieg tuig moest eerst de haak van de hijskraan op het hijsoog van het vliegtuig worden aangesloten, een handeling die wel eens een paar vingers kon kosten. Met een zeegangbegeleider aan de kraan ging de haak als het ware met de bewe ging van het schip mee en dat gaf minder brok-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 19