MJIH Al tijdens de Tweede Wereldoorlog is hel drij vervliegtuig bij de geallieerden van boord gehaald en er nooit teruggekomen, ook niet bij de koninklijke Marine. Operaties waren vol risico's voor schip en vliegtuig, waren weinig effectief en voorzieningen aan boord waren te complex. Toch brachten zij vloot en de marine vliegerij nader tol elkaar. Boordhelikopters boden erna meer mogelijkheden en hebben de band door hel drijvervliegtuig ontstaan, lussen vliegende -en varende vloot verder verinnigd, waaraan ook vliegkampschepen en boord- squadrons heel veel hebben bijgedragen. vdKop pa 25 Alf van Kawanishi, verkenner Rufe van Nakajima is Zero-jager op drijver(s) Bronnen: l SNuvy aircraft since 1911. Swanborough Bowers. Pulnam, Bonden 1976 en 1990; British Ma val Aircraft since 1912. Tlietford. Putnam. Londen 1979; Japanse Aircraft of the Pacific. U or. Francillon, Pulnam. Londen. 1970: Japanese Aircraft of H 11 II Collier. Mayflower books. New York, 1979: World Floatplanes. Duval. Bradford Bruro. Truro, 1977: Britsh Floatplanes. Duval. Bradford Bruro. Truro. 1976: 70 jaar MLD. Geldhof. Kisma. Leeuwarden. 1987: Jane's Encyclopedia of Aviation. Crescent books. New York. 1989: Hr. Ms. kruiser de Ruyter. Lccgcmatc e.u. Asia Major. Purmerend, 1999; Battleships and Battle cruisers. Brcyer. Maedonalds Jane's. Londen. 1978: The shipboard catapult. Layman. W arship International, Vol H/sepl970; Slicit .1 lightings, Elmos. Flight, juli 17.1917 en andere tijdschriften: Gesprekken met vliegers.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 25