"LUCHTIG" NIEUWS 26 door Pol de Soetén Schietincident op de Vliehors Range Ken Tornado jaelilbommenwerper van de Duitse luchtmacht afkomstig van de vliegbasis Eggebeok in Noord-Duitsland heeft op maandagochtend 22 februari omstreeks 09.30 uur per abuis bij schiet oefeningen de vuurleidingstoren op het militair oefenterrein op de Vliehors Range beschoten. Op het moment van de beschieting waren drie personen in de toren aan het werk. De toren is op zeven plaatsen door 27 mm kogels uil hel boordkanon van de Tornado geraakt. Direct na hel incident heeft de Koninklijke Luchtmacht een Commissie van Onderzoek ingesteld om het incident aan een nader onderzoek te onderwerpen. Eerder overkwam een vlieger van de Deense luchtmacht hetzelfde lot. Defensie zoekt nieuwe koper voor F-16's Omdat de verkoop van 20 door de luchtmacht afgeschreven F-16's aan de Verenigde Arabische Emiraten niet is doorgegaan is Defensie naarstig op zoek naar een nieuwe koper. Aan een eventu ele verkoop is bijna een jaar van onderhandelen voorafgegaan. De Emiraten hebben ondertussen hun voorkeur uitgesproken om hun vliegers tijdelijk hij hel Amerikaanse opleidingscentrum in Tucson. Arizona onder te brengen. Opvolger F-16 voorlopig opgeschort De Regering zal naar alle waarschijnlijkheid niet voor het einde van dit jaar een besluit kunnen nemen over de opvolger van de F-16. Volgens de staatssecretaris van Defensie. Henk van Hoof kle ven er nog veel onzekerheden aan de eventuele opvolger van de F-16. de Amerikaanse Joint Strike Lighter (JSF). Op het ogenblik is het nog geheel onduidelijk wat de nieuwe regering Bush met het JSF- project wil. Hel JSF- project beslaat voorde Amerikaanse luchtmacht bijna3000 vliegtuigen. PO-7 lesvliegtuigen weer luchtwaardig Van 1.3 februari tot en met 12 maart heeft de totale vloot van dertien toestellen aan de grond gestaan vanwege het feit dat zich op 13 februari een technisch probleem bij één van de PC-7's heelt voor gedaan. De aanleiding om de toestellen "grounded" te houden was het gevolg van een mankement aan het remsvsteem van één van de toestellen. Direct na het ontdekken van hel voorval is een team van de technische dienst van de Koninklijke Luchtmacht, de fabrikant van de PC-7 en de leverancier van de remciiinders met een uitgebreid onderzoek begonnen. De afgelopen drie weken heeft de fabrikant van de remciiinders deze uitgebreid De Pilatus PC-7 lesvliegtuigen wer den tijdelijk aan de grond gehouden, (foto Pol de Soeten)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 26