"Connie's Comeback" moei Constellation naar Nederland balen. Hel Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome gaat proberen een viermotorig Lockheed ConstellaLion-passagiersvliegtuig uil 1947 naar Nederland le halen. Hiervoor start het museum op Schiphol een publiekscampagne om geld in te zamelen. Met de actie ''Conine's Comeback wil de Aviodome het meest markante en een van de belangrijkste naoorlogse passagiersvliegtuigen voor het Nederlandse en internationale nageslacht bewaren. Met haar drie kielvlakken en haar ronde rug was het viermotorige vliegtuig sinds 1946 een opvallende verschijning op Schiphol. De Constellation speelde in ons land een hoofdrol bij de ontwikkeling van het naoorlogse interconti nentale en transatlantische luchtverkeer en hij de euiigratiegolven van Nederlanders die tussen 1946 en 1962 naar Australië, Canada en Nieuw Zeeland vertrokken. In deze periode hebben maar liefst 48 Constellations en verlengde Super Constellations bij de KLM gevlogen, waarmee de Constellation een van de meest gebruikte vliegtuigtypen uit de KLM-geschiedenis is. Ondanks het historisch belang van de Constellation, zijn er over de gehele wereld maar enkele van tie 856 gebouwde exemplaren in musea bewaard gebleven. Het luchtvaartmuseum Aviodome heeft zich daarom ontfermd over een Constellation die al vele jaren geparkeerd staal in de woestijn van de 28 THE FLVI NO DUTCHMAN 1 0 C C C f De Lockheed 049 Constellation 'Venlo' eind veertiger jaren op het oude Schiphol.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 28