32 woensdag 10 oktober Open elf g werkplaatsen museum Workshops in liet educatiecentr*<m in het kader van de Wetenschaps- en techniekweek, levens Open Dag werkplaatsen MLM met speciale aandacht voor restauratieprojecten welke bij het museum worden uitgevoerd. woensdag 17 en donderdag 18 oktober Open dagen werkplaatsen museum Open Dagen werkplaatsen MLM met speciale aandacht voor restauratieprojecten welke bij liet museum worden uitgevoerd. zondag 21 tlm zondag 28 oktober (behalve maandag 22 en zaterdag 27 oktober) Nationale Modelbouw Manifestatie In samenwerking met l.P.M.S.-Nederland organiseert het MLM een grote modelbouw manifestatie. Di 'erse Modelbouwverenigingen demonstreren hun (radiografisch bestuurbare) modellen van schepen, vliegtuigen, trucks en auto's. november tot mei 2002 Geleide Wapens bij de Koninklijke Luchtmacht 1960 - 1995 zondag 23, donderdag 27, vrijdag 28 en zondag 30 december Museum theatèr Toneelspel voor jong en oud rond thema's uil de luchtvaarthistorie. Evenementen onder voorbehoud

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 32