nen brengen dat te zijner lijd in hel MI.M kan worden gepresenteerd. In de middaguren was het woord aan Schout bij Nacht b.d. R. Tdzerda die uitgebreid inging op zijn vliegerloopbaan in de periode 1942-1945 in voormalig Nederlands-indië en Nederlands Nieuw-Guinea. lil: Repl ica Koolhoven FK 51 Tijdens de donateursdag maakte de voorzitter van de Stichting Generaal-Majoor KLu b.d. F.P.Schuite bekend dat Conunodore 1j.iI. IT.JVermeulen voornemens is een geldbedrag Ier beschik king te stellen aan de Stichting voor hel bouwen van een replica van een Koolhoven FK-51. Een prachtig aanbod dat door de aanwezigen met een warm applaus werd begroet. De Stichting onder zoekt thans de mogelijkheden 0111 de replica te bouwen. In dal kader zijn inmiddels de nodige onderdelen verzameld die te zijner tijd voor dit doel kunnen worden gebruikt. Een deel daarvan is aangekocht van de Stichting Koolhoven Commodore b.d. H.J. Vermeulen, de conservator van het MLM Mw. C. Rongen en Generaal- Majoor b.d. F.P. Schulte bekijken een van de onderdelen die straks mogelijk kunnen worden gebruikt voor de bouw van een replica van de FK-51. (Schiphol-Oost, 12 maart 2001) Een turkoois-blauw Koolhoven FK-51 lesvliegtuig tijdens de mobilisatie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 4