9 beschikbaar was. I ilgebreitl werd daarna stilgestaan bij de operaties, vooral, tijdens en na de bom bardementen. Fen weinig bekende feit. dat ook de MLD een wezenlijk aandeel heeft gehad. Janssen introduceerde als volgende spreker de Kapitein Joost "Niki" Luyslerburg, van 323 Sqn. Op het moment dat rle spanning begint op te lopen, is hij als exchange-vlieger gedetacheerd bij de USAF en vliegend op de F-16CG Blok 40 en daardoor een van de weinigen die ervaring hadden met liet aanwijzen van doelen met de laser-larget-pods en slimme bommen. Hij schetste de zeer korte voorbereidingstijd om met enkele van de USAF geleasde pods op de Nederlandse F-16's ervaring op te doen. Hij ging daarna uitgebreid in op de operaties, waarbij beel den werden getoond, die ons vanuil de Golfoorlog bekend voorkwamen. Fuysterburg vertelde zo enthousiast, dat de geplande spreektijd ruimschoots werd overschreden. Na de pauze en een drankje introduceerde Janssen de luchtvaart-schilder Serge Stone. In de vorm van een vraaggesprek schetste Serge hoe hij is gekomen tot schilderen van lucht vaart onderwerpen, waarbij bij. als oud tekenleraar, op een whiteboard tekenles gaf in bet perspectief-tekenen en daar bij de verschillende relevante punten onder de aandacht bracht. Na bet dankwoord van de directeur MLM Janssen, dankte de vice-voorzitter van de Stichting Zeijlemaker de sprekers en bood hen daarbij een vochtige versnapering aan. \a hel formele deel van de avond was er volop gelegenheid om in de expositie, onder het genot van een drankje, met Serge Stone over z'n werk te praten. Hans Berfelo

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 2001 | | pagina 9