SKEKHS?"* 7 "tiSS&g&ZA 11 ALLEMAGNE KLGtQUE FRANCE ÉTATS-UNIS PAYSBAS COMITÉ DIRECTEUR AGENCE D'EXÉCUTION DIRECTION TECHNIQUE ET INDUSTRIE DE L'AÉRONAUTIQUE (D.T.I.A.) CEUULE S.E.C.B.A.T. MOTEURS SOUS-COMITÉ ADMINISTRATIF SOUS-COMITÉ LOGISTIQUE -BREGUET SUD-AVIATION A.B.A.P. SABCA F.N. FAIREY FOKKER L-SEEFLUG DORNIER SIEBEL ROUS-ROYCE HIPANO SUIZA MAN F.N. SOUS-COMITÉ TECHNIQUE HELICES OE HAVILLAND RATIER RADAR-E.S.M T.H./C.S.F. GROUPE i-SYSTÈME D'ARMES -ÉQUIPEMENTS DE VOL -SIMULATEURS -ÉQUIPE DE MESURES —TESTS EN VOL -PLANNING MAIMTFN ANPF Een verdeelsleutel voor het prototype en mogelijk later voor de productie kwam ook tot stand: West Duitsland 19,1%, België 7.8%. Nederland 15,3% en Frankrijk 57,8%. Het programma voor de industrie is te zien op de hierbij weergegeven schets. Duidelijk is dat het van het grootste belang was de veelzijdigheid van deel name op goede wijze op elkaar af te stemmen, van daar de SECBAT. Deelproductie was al eerder bij grote projecten toegepast, maar bij de vliegtuigin dustrie in Europa nimmer op zo'n grote schaal. Daarbij hielden de staven en vliegtuigtechnische directoraten van de deelnemende landen een oog in het zeil. Aldus ontstond een unieke uitdaging, die op bekwa me, geestdriftige wijze ter hand werd genomen met als gevolg een uniek resultaat. Daarvoor moet eer worden gegeven aan directeur Ziegler van Breguet en leider van SECBAT, aan technisch directeur Ricard en productiedirecteur Barge van Breguet, maar ook aan dr. Weinhardt namens Duitsland, de heer Regout namens de Belgen en de heer Diepen namens Nederland. Deelproductie van het vliegtuigcasco was slechts de helft van het totaal, zodat er een goed samenspel nodig was om met de overige delen het vliegtuig compleet te laten maken. Daarbij speelden o.a. Rolls Royce in het VK, M.A.N in West Duitsland. FN in België en Hispano Suiza in Frankrijk een onmisken baar grote rol. In dat verband is de samenwerking tussen De Havilland voor de propellers met Ratier en nog andere dergelijke voorbeelden de moeite waard om te noemen. Wat betreft de Rolls Tyne turboprop ontstond een consortium met als gevolg: - Rolls Royce 20%, - MAN 28% - FN 8% - Hispano Suiza (later Snecma) 44%, waaronder assemblage en proefdraaien. Die Tyne was in de jaren vijftig de enige turboprop die het vermogen (van meer dan 6000 pk) kon leve ren en daarbij zuinigheid en betrouwbaarheid had bewezen om van het toestel een tweemotorig toestel te maken. Bij enkele ontwerpstudies had men drie of airframe OONSORSnUM ASSOOATKX I BELGE FAiREV- SAÖCA-FN OORVER c WERKE GmBh 3 NKV FOKKER SIEBELWERKE 4 ATG 5 SUO-AV1ATION S-A LOUIS BREGUET HISPANO,FN,MAN3ABCAFN PROPCLLEROE KAV*.LAND M CO-QNCMTm WITM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 11