"Nieuwsbrief Een nieuwe Van Nieuwsbrief naar Spinner Hier ligt hij dan voor u, de vernieuwde "Nieuwsbrief', waarvoor we, als ik dit schrijf, Er zijn heel wat gedachten en beraadslagingen aan Even is met de gedachte gespeeld om de uitgave voor een groot deel uit handen te geven en het merendeel van de kosten te bestrijden uit adverten ties. Dat voornemen werd voorgelegd aan met de luchtvaart geliëerde bedrijven, die daarvoor echter weinig belangstelling toonden. Ook is overwogen het blad uit te laten groeien tot een blad voor het museum, waarvan een exemplaar aan de bezoekers zou worden uitgegeven. De huidige museumleiding ondersteunde dat idee niet, althans niet nu en voor de nabije toekomst. Misschien was het allemaal ook een brug te ver. Dus besloten we wat dichter bij huis te blijven en zeker niet de concurrentie aan te gaan met een redelijk gevulde (en soms overvoerde?) markt aan luchtvaartbladen. Het vertrouwde formaat blijft, enerzijds een voortzet ting van de 'traditie' van 14 jaar. anderzijds gemakke lijk voor de verzamelaars onder u. Met wat meer kleur en een aantrekkelijker lay-out krijgt ons blad de 'face lift' waar het aan toe was en die het verdient. De redactie, als steeds onder leiding van onze trou we Hans Berfelo, wens ik veel succes met de invul ling van het nieuwe jasje. De lezers/donateurs wens ik veel genoegen met het lezen van ons verjongde blad. Mocht het u écht goed bevallen, doe het dan eens voor een jaar cadeau aan een bevriende relatie, mede als waardering voor het vele werk van Hans en zijn medewerkers. F.P. Schutte nog een nieuwe naam aan het zoeken zijn. de nieuwe vormgeving gewijd. Met het resultaat kunt u, naar wij hopen, tevreden zijn. Lichtgewicht uit St. Louis: de Curtiss Wright CW-21 Interceptor in China en Ned. Indië Toen ik u in de vorige en laatste Nieuwsbrief vroeg een suggestie te doen voor een naam voor het vernieuw de blad, werd door verschillende donateurs daarop gereageerd. Zestien potentiële namen voor de Nieuwbrief werden ingezonden. Door het bestuur is daaruit een naam geselecteerd die kort en krachtig overkomt, naar het verleden wijst en goed aansluit bij het logo van het Militaire Luchtvaart Museum: "Spinner". De naam en ook de lay-out van het blad werden voorgesteld door onze donateur en grafisch ontwerper Luuk Boerman, waarvoor wij hem hartelijk danken. Wij hopen dat u zich in de naam en het nieuwe aanzien kunt vinden en dat de "Spinner" spoedig een net zo vertrouwde klank zal worden als jarenlang de "Nieuwsbrief is geweest. Wij danken een ieder die de moeite nam een of meerdere namen in te zenden en hopen op uw waardering voor de verandering. Hans Berfelo 3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 3