H.J.E. van der Kop De Breguet - Atlantic '255' op Valkenburg. voor het vliegtuig b. het prepareren van een technische specificatie als gids voor ontwerpstudies voor de industrie; c. het selecteren van de beste ontwerpstudie en het daartoe opzetten van een productie en logistiekpro- gramma. inclusief training. De gekozen opzet De Group of Experts kreeg van de Standing Group in oktober 1957 operationele richtlijnen, waarop na drie maanden een programma van eisen het licht zag en dat door de nationale staven unaniem werd aanvaard. Toen dat programma vertaald was in een technische specificatie en vaste regels waren uitge bracht om vergelijkingen ten aanzien van ingebrach te ontwerpen mogelijk te maken, kon de industrie op 21 maart 1958 aan het werk gaan. Daarbij werd ook bedongen internationale samenwerkingsverban den voor het te leveren product te leggen. Vele onderlinge afspraken werden daarna tussen diverse bedrijven van de lidstaten gemaakt met daar naast de mogelijkheid iedere deelnemer een ont werpstudie te gunnen. De industrie met het winnen de ontwerp zou de coördinatie van internationaal gemaakte afspraken op zich moeten nemen. De Standing Group kwam met de volgende voorstel len: 1. gewicht vliegtuig 100.000 lbs; 2. tweemotorig bij voorkeur; 3. modern wapensysteem; 4. snelle transit op hoogte van 30.000+ vt.; 5. bij afstand van 600 zm van basis tenminste acht uur 'on Task', waarvan 80% op 1.000 vt en 20% op 200 vt; 6. bij afstand van 1.000 zm van basis tenminste vier uur 'on Task' met zelfde percentages op lage hoog ten; 7. comfort voor bemanning d.m.v. drukcabine en goede accommodatie; 8. in geval van detacheringen zoveel mogelijk zelf standig opereren; 9. ook te gebruiken voor transport van personeel. Teneinde de Europese vliegtuigindustrie te stimule ren. zou het vliegtuig een Europees vliegtuig moe ten zijn. De wapen- en overige systemen zouden ech ter gekozen worden uit diverse mogelijkheden, ook komend uit de VS en Canada. Op 21 juni 1958 kwamen tal van studies binnen. België zou motoren tezamen met het VK kunnen leveren. Canada bracht sonars naar voren. Frankrijk maakte zich sterk voor de Breguet 1150 met daarin verschillende internationale systemen. Duitsland wilde een amfibie, een grotere versie van de Dornier 24 K. bekend bij onze Marinelichtvaartdienst, uitge rust met turboprops inzetten. Italië had een studie gemaakt van een driemotorige turboprop, die wat op de vooroorlogse Fiat bommenwerper leek. Nederland was bereid de Nederlandse industrie in te zetten en operationele ervaringen aan te bieden. Groot Brittannië bracht een A.V. Roe tweemotorige turboprop, en propageerde de Rolls Royce Tyne motoren. De Havilland propellers, alsmede onder- zeebootbestrijdingsuitrusting. De Verenigde Staten zouden op dat laatste gebied volle medewerking geven het beste te doen kiezen. In de morgen van 7 juli 1958 bleven 7 ingediende studies over. De vliegboten en amfibies waren meteen al afgevallen vanwege hun operationele complexiteit en de extra voorzieningen die ze nodig hadden. Die zeven waren: van Canada Air een vier motorige met Mamba turboprops, voorts de tweemo- 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 9