lilt 100 S-2D's werden gebouwd, gevolgd door 252 S- 2C's, die in de loop der tijd een een 'up-date* qua apparatuur ondergingen, te ingewikkeld om in dit bestek nader weer te geven. In die periode is ook gedacht de vleugel te verlengen. Apart dient de Tracker als tranportvliegtuig te wor den genoemd, de S-1A Trader. waarvan 87 werden gebouwd als S2F-l's. Die waren ontdaan van alle OB-apparatuur en boden plaats aan negen passa giers of anders ca. 3600 lbs vracht als 'carrier on board delivery', CAD. Zij werden gebruikt voor com municatie met de wal of tussen de vliegkampsche pen onderling. Ook als Airborn Early Warning, E-1B kwam de Tracker bij de vloot, beginnend in 1958. 88 werden gebouwd met een grote radardome boven de romp en vier man bemanning, die meer dan zes uur in de lucht kon blijven. Een aantal aanpassingen was wel nodig aan de romp en staart. Deze toestellen werden later vervangen door de veel geavanceerder en zwaardere E-2 Hawkeyes middenjaren zeventig. Aldus werd de Tracker een succesnummer, niet alleen als maritieme verkenner en onderzeebootbe strijder. doch ook als passagiersvliegtuig en als Airborn Early Warner, die Tracer werd genoemd. Uiteindelijk waren er 16 squadrons en twee training squadrons in dienst van de USNavy. De Trackers zouden echter ook bij andere marines in gebruik genomen worden. Dat betrof dan in de eerste plaats de marines met lichte vliegkampsche pen van de Britse Colossus klasse waartoe ook o.a. onze Hr.Ms. Karei Doorman en de Canadese HMCS Bonaventure behoorden, alsmede de Australische HMAS Melbourne. De MLD kreeg daartoe 28 S2F-1 Trackers, later S-2A genoemd, waarvan acht bij squadron 2 en acht bij squadron 4 werden inge deeld. De rest diende als reserve. Door hun grootte en gewicht waren echter wel voor zieningen aan boord nodig en werd het problema tisch nog op dergelijke schepen tegelijk ook straalja gers en helikopters mee te voeren. Gezien de luchtdreiging met andere middelen, zoals geleide wapens steeds meer moest worden bestreden en de onderzeebootdreiging aanzienlijk toenam, werden in plaats van Seahawk boordjagers naast de Trackers helikopters ingescheept, die langzamer- De Grumman S-2A Tracker 163/Vmet gevouwen vleugels op Valkenburg.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 12