over de oorlogsdagen vermeldt laconiek dat "Officier MSD 2e klas W.F. Spangenberg op de Eerste Wacht van woensdag 15 mei met de raceboot naar Den Helder is vertrokken". Zijn medebemanningsleden werden hierbij niet genoemd. Behalve OVL 3 J. Weber (geboren 29.07.19) waren dit de leerlingen onderofficier-vlieger G.Th. Bruens (geb. 27.03.17), J. Hofland (03.02.18), W.G.J. Jansen (23.11.15), H.W. de Lijn 16.05.17), H.J. Moll (04.05.17), A. Otten (08.06.15) en A. Stuurman (27.02.18). Zij werden pas op het ochtendrapport van vrijdag 17 mei als "ver mist" gemeld en derhalve op de nominatieve beman- ningsrol uitgeschreven. Hoewel aan boord géén zeekaarten aanwezig waren, verliep de navigatie probleemloos. Deze was gedu rende de gehele vaartocht in handen van OMSD Spangenberg. Nadat eerst de maan tot haar onder gang om circa 23.00 uur de westelijke koers had bepaald, werden daarna door hem twee bekende sterrenbeelden "gepikt". Hierdoor kon de M.73 zon der omwegen recht-toe recht-aan naar haar veilige bestemming worden gebracht. Nadat die gehele nacht was doorgevaren, werd in de vroege ochtend van 16 mei de Engelse kustlijn ontwaard. Even later kwam een vuurtoren in zicht, hetgeen de logische aanwijzing gaf dat nu een havenplaats werd gena derd. Dit bleek al gauw Southwold te zijn. OMSD Spangenberg gaf nu het stuur over aan OVL Weber. die over meer manoeuvreer-ervaring met dergelijke vaartuigen beschikte. Weber bracht daarna moeite loos de M.73 op eigen kracht de haven in, waarna op een geschikt plekje werd afgemeerd. Onnodig te zeg gen, dat na het stoppen van de motoren een gevoel van grote opluchting zich van de bemanning mees ter maakte. Ze hadden zonder enige schram te heb ben opgelopen de veilige overkant gehaald! Op de kade werden de negen marinemannen door de plaatselijke politie opgevangen en overgegeven aan de British Army, die zich op hartelijke wijze ont fermde over de geallieerde escapees. Enkele dagen later reisde de groep per trein naar Londen om zich daar op het nieuw ingerichte marinehoofdkwartier aan de North Row No.4 te melden. Per 19 mei wer den de negen man tijdelijk in de nominatieve rol van "Londen" opgenomen. Helaas volgden voor hen enige weken van grote onzekerheid ten aanzien van hun toekomstige oorlogstaak. Pas begin juni kwam bericht omtrent hun definitieve plaatsing in de toen juist onder RAF-bevel gestelde marine-escadrilles, die later als No. 320 en 321 Squadron Royal Netherlands Naval Air Service als onderdeel van RAF Coastal Command volop hun aandeel in de gemeenschappe lijke strijd tegen Nazi-Duitsland zouden leveren. Nog twee geslaagde vlucht pogingen Zoals we reeds eerder zagen wist ook de tweede race boot van "de Mok", de M.74, naar Engeland te ont snappen. Over de betreffende bemanning, hun vaar tocht alsmede de bereikte bestemming in het Verenigd Koninkrijk kon helaas geen documentatie - —r v 14 mei 1940- De springploeg onder leiding van 0MSD2 Spangenberg had haar werk grondig verricht. De foto toont de vernielde hangars langzij de "boulevardvan "de Mok", col. IMH. 21

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 21