in (bijna) Nederlandse dienst Hans Berfelo Ontworpen als een verkenner voor de US Navy, maakte het prototype van de Vought-Sikorsky XOS2U-1 zijn eerste vlucht in 1939 en was daarmee de voorlo per van 1519 Kingfishers van het type OS2U-1, -2, -3 en OS2N-1, gebouwd zowel door Vought als door de Naval Aircraft Factory (NAF). De Kingfisher opereerde zowel als landvliegtuig met een wielon- derstel en als drijvertoestel, met één grote drijver onder de romp en twee hulpdrij vers aan de vleugeleinden Historie Toen de Japanse dreiging in Nederlands Indië voel baar werd. werd getracht de militaire sterkte in zo kort mogelijke tijd drastisch op te voeren. Op ver schillende schepen van de Koninklijke Marine deden de inmiddels verouderde Fokker C.XIw verkenners dienst. De nog aanwezige acht Fokkers moesten snel vervangen worden door een moderner toestel. D.m.v. Requisition N-l werd via de Netherlands Purchasing Commission een verzoek tot aankoop gedaan voor 24 Vought-Sikorsky V.S. 310 met reserve- delen. Op 25 augustus 1941 werd aan de Secretary of the Navy door de Staf van "The White House" per brief toestemming verleend uitvoering te geven aan het De Kingfisher A48-13 (ex-MLD V-12) wordt aan boord genomen. Nederlandse verzoek. Deze toestemming werd op 28 augustus 1941 door "the Secretary's Office" ontvan gen. Volgens de door hen uitgegeven Transfer 24

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 24