Recent Verschenen: Dit imposante boekwerk is een bijzonder gedegen stuk contemporaine geschiedenis. Zeker voor een ieder die de ontwikkelingen in de wereld en met name voormalig Joegoslavië bewust heeft meegemaakt, worden alle feiten nog eens besproken tot 20 december 1995, toen Deny Flight formeel werd beëindigd. Toen na de historische val van de Berlijnse Muur in 1989 de KLu gedwongen werd over een andere taakinvulling na te denken, werd zij door de ontwikkelingen al snel richting humanitaire missies en crisisbeheersoperaties gestuurd. Tijdens de kerstdagen van 1989 vlogen al drie Fokker F27 Troopships van 334 sqn met hulpgoederen naar Roemenië, in 1990 Troopship vluchten naar Roemenië en Polen, in 1991 Troopship vluchten naar Zuidoost Turkije t.b.v. humanitaire hulp aan de Koerden, drie Alouette III helicopters van 298 sqn naar Noord Irak t.b.v. de VN-operatie Provide Comfort. Vele andere humanitaire vluchten van de KLu volg den in Oost Europa, de Balkan, Afrika en Sint Maarten. Tijdens de Golfoorlog werden Patriot- en Hawk-een- heden verplaatst naar Turkije en Israël. In Cambodja werd de VN-vredesmacht ondersteund met explosie- venexperts van de EOD. Troopships en Alouettes. Al deze operaties komen in de inleiding aan bod. evenals het aanbieden van F-16's tijdens de Golfcrisis ter stationering in Turkije of rond de Golf en het niet doorgaan daarvan. De Joegoslavië-crisis begint met de beschrijving van de ontwikkeling van het Balkan-gebied en de vele volkeren daarin. Hierbij wordt eeuwen terug gegaan met de nadruk op de afgelopen 100 jaar. zodat een goed inzicht wordt verkregen welke problemen er heersen en het duidelijk wordt, dat deze niet onlangs zijn ontstaan. Na het uitbreken van de burgeroorlog in 1991 wer den drie Alouettes ter beschikking gesteld van de EC Monitoring Mission. Ook de belevenissen van indivi duele waarnemers worden beschreven. Toen in 1993 een beroep werd gedaan op de F-16 om het vliegverbod boven Bosnië af te dwingen kon zeer snel op dit verzoek worden gereageerd. Voorbereidingen voor verplaatsing tijdens de Golfoorlog en anticiperen op de ontwikkelingen wierpen toen vruchten af. De hoofdmoot van het boek wordt gevormd door de inzet van de F-16 tij dens de operaties Deny Flight en Deliberate Force. De besluitvorming wordt uitgebreid beschreven, de structuren komen aan bod. kortom het geeft een De Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië 28

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 28