AKTIVITEITEN AGENDA 2001 12 juni tot maart 2002 Met het vizier op scherp Fotowerk van de hoofdredacteur van 'Onze Luchtmacht' Willem Helfferich. woensdag 10 oktober Open dag werkplaatsen museum Workshops in het educatiecentrum in het kader van de Wetenschaps- en techniekweek, tevens Open Dag werkplaatsen MLM met speciale aandacht voor restauratieprojecten welke bij het museum worden uitgevoerd. woensdag 17 en donderdag 18 oktober Open dagen werkplaatsen museum Open Dagen werkplaatsen MLM met speciale aan dacht voor restauratieprojecten welke bij het museum worden uitgevoerd. zondag 21 t/m zondag 28 oktober behalve maandag 22 en zaterdag 27 oktober) Nationale Modelbouw Manifestatie In samenwerking met I.P.M.S.-Nederland organiseert het MLM een grote modelbouw manifestatie. Diverse Modelbouwverenigingen demonstreren hun (radiografisch bestuurbare) modellen van schepen, vliegtuigen, trucks en auto's. november tot mei 2002 Geleide Wapens bij de Koninklijke Luchtmacht Tentoonstelling over de Geleide Wapens bij de Koninklijke Luchtmacht 1960 - 1995 in de Vreeburghal zondag 23, donderdag 27, vrijdag 28 en zondag 30 december Museumtheater Science Theater Pandemonia geeft voorstellingen rondom de Search and Rescue Alouette III. Evenementen onder voorbehoud STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Voorzitter: F.P. Schulte, Noordzijde Zoom 10, 4613 AA Bergen op Zoom, tel. 0164 256266. Vice-voorzitter: R. Zeijlemaker, Vierambachtsweg 51, 2481 KS Woubrugge, tel. 0172 518470. Secretaris: M. Botma, Van Bothnialaan 19. 7742 WD Coevorden, tel. 0524 514628 Penningmeester: P.PA Moreu, Lindholm 156, 2133 CZ Hoofddorp, tel. 023 5635231 Bankrekening: 30.23.61.413 Postbankrekening: 46987 beide t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum, Hoofddorp. Leden: Ir Th A Bierman, R. d'Hollosy, H.J. de Jong. Projecten: R. d'Hollosy, Oude Jokweg 8, 8394 VP De Hoeve, tel. 0561 433468 Bankrekening: 15.19.23.078 Postbankrekening: 312 609 beide t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum, De Hoeve. Het Militaire Luchtvaart Museum is gratis toegan kelijk en is het gehele jaar geopend, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur en zondag van 12.00 uur tot 16.30 uur. 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur (maandag, zaterdag, le Paasdag, le Pinksterdag en beide Kerstdagen gesloten). Militaire Luchtvaart Museum, Kamp van Zeist, Postbus 184, 3769 ZK Soesterberg tel. 0346 353815 www.militaireluchtvaartmuseum.nl

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 31