van de looproute was versleten en wordt vervangen, de verlichting wordt aangepast door middel van spotlights en ook de opstelling van de toestellen heeft een grondige wijziging ondergaan. Zo hebben de toestellen van de Marineluchtvaartdienst een plaats gekregen achter de Do-24 aan de linkerzijde van de hal. waarmee een fraaie MLD-flightline is ontstaan. Ook de jachtvliegtuigen van de KLu sedert de introductie van het straalvliegtuig zijn opnieuw gegroepeerd. In het kader van de aanpassing van de Vreeburghal zal de komende maanden de motorenlijn worden heringericht en zullen aan de zijwanden nieuwe presentaties met betrekking tot de MLD en de KLu sedert 1950 worden aangebracht. De vervaardiging van deze nieuwe presentaties zal echter nog wel enige tijd in beslag nemen. Aanpassing van het middenterrein Ook nieuw is een prieeltje dat is aangelegd op het middenterrein van het MLM, waar tot voor kort de replica van de Spitfire was opgesteld. Met dit prieel tje beschikken we nu over een kleine overdekte pick nickplaats, die vooral in de zomer zijn nut zal bewij zen. De Spitfire krijgt binnenkort een nieuwe stek. pal voor de ingang van de Rambaldohal. De Mig 21 verhuist naar het terrein voor het kantoor van het MLM. Verdere aanpassingen van het buitenterrein zitten in de pijplijn. Het wachten is op de sloop van gebouw 27. Opening van Educatiecentrum De opening van het Educuatiecentrum in de Rambaldohal is een feit. Deze vond plaats op 10 oktober j.l. en geschiedde door Commodore A.M Slierendrecht, thans nog Plaatsvervangend Directeur Personeel van Koninklijke Luchtmacht. In het laatste stadium van de voorbereidingen ontvin gen wij veel steun van onder meer Prof. Dr. Ir. Henk Tennekes, auteur van het standaardwerk "De wetten van de vliegkunst" en een internationaal erkende autoriteit op het gebied van het verschijnsel vliegen. Het Educatiecentrum vormt zonder twijfel een ver rijking van het museale aanbod van het MLM. Het De Spitfire zal worden ver plaatst tót pal voor de ingang van de Rambaldohal. 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 4