Veel bezoekers worden weer venvacht bij de traditionele jaarlijkse Nationale Modelbouw Manifestatie. verschaft vooral de jongere bezoekers de mogelijk heid op actieve wijze bezig te zijn met het thema vliegen. In een volgende uitgave van de Spinner zul len wij nader ingaan op de filosofie die ten grond slag ligt aan de inrichting van het Educatiecentrum Nationale Modelbouw manifestatie In de laatste week van oktober vindt weer de Nationale Modelbouwmanifestatie plaats in het MLM, zoals gebruikelijk in nauwe samenwerking met IPMS-Nederland. Voor het museum is dit in het verleden altijd een topevenement geweest, met zeer veel bezoekers. Wij gaan er van uit dat ook dit jaar weer velen in deze week de weg naar het museum zullen vinden. Pandemonia Science Theater In de tweede week van augustus was Pandemonia Science Theater weer present in het MLM. Dagelijks verzorgden de acteurs uit dit theatergezelschap, met groot succes, in de Rambaldohal drie voorstellingen, waarin de SAR Alouette III helikopter letterlijk en figuurlijk centraal stond. In de voorstelling haalden Berend en Cees in 1976 herinneringen op aan een reddingsactie die zij in dat jaar vanaf het eiland Terschelling uitvoerden. Pandemonia wordt zo langzamerhand een vaste gast in het MLM. In de kerstvakantie zullen zij opnieuw naar het museum komen voor een reeks voorstellin gen. Internetsite Over vernieuwing gesproken: ook de internetsite van het MLM is in een geheel nieuw jasje gestoken. De gemoderniseerde internetsite is te vinden onder www.militaireluchtvaartmuseum.nl. Op dit moment worden de laatste schoonheidsfoutjes weggewerkt. Daarna zal het zaak zijn om de inhoud steeds up-to- date te houden, want de site dient bij de tijd te zijn. 5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 5