Anders gezegd de informatie moet compleet en cor rect zijn. Hebt u op of aanmerkingen op onze site, dan vernemen wij dat graag van u. Open Dagen KLu Op 6 en 7 juli was het MLM met een uitgebreide, nieuwe expositiestand vertegenwoordigd op de Open Dagen van de KLu. Pronkstuk daarin vormde de recent door het MLM verworven Bölkow B-37, die veel aandacht trok. Veel bekijks hadden ook de ver tegenwoordigers van de Lowland Tigers, die met hun flight simulators voor de nodige actie zorgden in de stand van het MLM. De mogelijkheid om plaats te nemen in de F-16 cock pit van het MLM werd door tal van bezoekers met beide handen aangegrepen. Bij de volgende Open Dagen van de KLu hoopt het MLM opnieuw present te zijn. 50+ beurs in de Jaarbeurs Utrecht Onder auspiciën van het Comité Nationale Dag van de Ouderen vond afgelopen maand in Utrecht de zogenaamde 50+ beurs plaats. Het MLM was als standhouder op deze beurs aanwezig met een twee ledig doel: enerzijds de promotie van het MLM en anderzijds het werven van nieuwe vrijwilligers voor het MLM. Met name dit laatste aspect is op dit moment van groot belang. Op korte termijn hebben we, in verband met de openstelling van het Educatiecentrum in de Rambaldohal, maar ook voor diverse andere werkzaamheden in het museum, dringend behoefte aan extra vrijwilligers. Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden of weet u iemand die zich voor ons verdienstelijk zou kunnen maken, laat het ons weten! Excursie vrijwilligers Op 13 oktober bood het MLM zijn vrijwilligers, als blijk van erkentelijkheid voor het vele werk dat zij ver richten voor het museum, een wel verdiend uitstapje aan. De excursie voerde de vrijwilligers eerst naar Hoek van Holland en daarna naar Rotterdam, 's Ocht ends werd het Nederlands Kustverdedigingsmuseum bezocht en 's middags waren zij te gast in het Mariniersmuseum. De voorbereiding van deze excur sie berustte bij Henk van der Molen. Open Werkplaatsdagen Vorig jaar oktober stonden de werkplaatsen van het MLM, bij wijze van experiment, enige dagen open voor het publiek. Dit experiment zal dit jaar worden herhaald, en wel op 10, 17 en 18 oktober. U bent van harte welkom om op deze dagen een kijkje in de keuken van het MLM te nemen. De Directeur van het Militaire Luchtvaart Museum Dr.JAM. M.Janssen 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 6