Vliegende start Flying Centre in het Militaire Luchtvaart Museum Op 10 oktober j.l. nam het Militaire Luchtvaart Museum op feestelijke wijze het Flying Centre in de Rambaldohal in gebruik. Om ongeveer 15.00 uur werden door leerlingen van de Carolusschool in Soesterberg en de Comeniusschool uit Zeist, onder de muzikale bege leiding van het tamboerkorps van de Koninklijke Luchtmacht, de adjudant vlieger Moers en zijn ser geant boordmonteur Vroom van Pandemonia Science Theater onthaald. Zij beiden landden met een Alouette helikopter van de Koninklijke Luchtmacht op het buitenterrein van het Militaire Luchtvaart Museum. De vlieger en zijn boordmon teur namen de leerlingen mee naar het Flying Centre om ze alles over de helikopter, hun werk en belevenissen te vertellen. De voorstelling vond plaats in en rondom de Alouette III helikopter die opge steld staat in het Flying Centre. Na de voorstelling speelden de leerlingen van de beide basisscholen zelf de hoofdrol. Zij gingen als eersten 'test vliegen' met de modelvliegtuigen en de verschillende dis plays die opgesteld staan in het Flying Centre. De officiële opening van het Flying Centre vond vanaf 15.30 uur plaats in de Snijdershal van het Militaire Luchtvaart Museum. De opening van het Flying Centre geschiedde door Commodore G. Slierendrecht, toekomstig directeur van de Directie Personeel van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de bijeenkomst werd voorts het woord gevoerd door Henk Tennekes, auteur van het internationale stan daardwerk, De wetten van de vliegkunst. Over stijgen, dalen, vliegen en zweven. Het Flying Centre richt zich speciaal op de jongere bezoeker en scholen. Op interactieve wijze wordt inzicht verschaft in de natuurwetten van het vlie gen en de toepassing daarvan bij de constructie van vliegtuigen. Ook kunnen bezoekers hier kennis maken met de trainingsmethoden waaraan vliegers en aanstaande vliegers worden onderworpen. Het Flying Centre is vanaf 11 oktober van 13.00u tot 16.30u geopend voor alle bezoekers van het museum. Vanaf februari 2002 zijn voor scholen in het basison derwijs ondersteunende educatieve pakketten beschik baar.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 7