Kalender 2002 KALENDER 2002 geleerd datje ook met een burgervliegtuig dood en verderf kunt zaaien. Dat is wat nieuws. Zelf vind ik vliegtuigen heel interessant, maar ik zal jullie niet vertellen dat het schieten met vliegtuigen of bom barderen iets moois is. Oorlog is iets verschrikke lijks. Geweld is afschuwelijk; dat zie je nu maar weer. Ik hoop dat jullie aan oorlog en geweld een vreselijke hekel hebben. Maar ja. soms moet er wel geweld worden gebruikt. Geweld om aan geweld een eind te maken. Dat is een heel moeilijk vraagstuk. Daarvoor moeten jullie, denk ik, nog wat ouder zijn." In een spontaan gebaar haal ik een kettinkje tevoorschijn dat ik al vele jaren draag. 'Kijk, hierop staan twee Hebreeuwse letters, een chet en een jod. Samen vormen ze het woordje 'chai' - dat betekent 'leven'. Als er één ding is dat we - en dus ook jullie - moeten leren, is dat het om het LEVEN gaat. Leven verdient bescherming. En daar heb je soms wapens voor nodig. Maar nu houd ik op; ik vertel jullie nog even wat over dit vliegtuig en dan gaan we naar de Snijdershal". Heb ik het goed gedaan? Kweenie. Was dat tevoorschijn halen van m'n kettinkje toch een beetje pathetisch? I did it my way. Bij het eind van de rondleiding vraagt de directeur: "Mag ik volgend jaar weer naar u vragen?". 4- Henk van der Molen De nieuwe kalender 2002 "85 jaar Marineluchtvaartdienst" is weer verschenen. Deze veertiende uitgave is dit keer weer volledig gewijd aan de MLD, vanwege het zeventiende lustrum dat zij viert op 18 augustus van dat jaar. Wederom wordt een goed beeld van de historie gegeven. Op alle kalenderbladen staat een grote kleurenfoto en kleiner, een reproductie van een schilderij, daar naast is er een toelichting, de maandindeling en ruimte voor notities. Er zitten bijzondere foto's tus sen, o.a. een kleurenfoto van de Dornier Do 24 'X-l' en van de 'Karei Doorman'. Bijzonder is ook de foto van een Lynx in UN-kleuren. waarbij alle Nederlandse kentekens zijn weggewerkt met grijze verf. De foto's komen uit collecties van oud marineperso neel, Traditiekamer MLD en de CAVDKM. De afdruk ken van de schilderijen zijn beschikbaar gesteld door een zevental bekende luchtvaartschilders. Het formaat van deze fraaie kalender is 25 x 35 cm en hij is verkrijgbaar bij de Luchtvaart Hobby Shop. Flash Aviation, de winkel "De Brik" in het Militair Luchtvaart Museum, bij het Defensie Voorlichtingscentrum te Den Haag. op de vliegkam pen Valkenburg en De Kooy en diverse KLu WZZ- shops. De kalen der kan even eens worden besteld door overmaking van een bedrag van 30, - op post giro nr. 2567434 t.n.v. Korbee- promotie: MLD te Rijnsburg, met vermelding: Kalender 2002 en uw postadres (s.v.p niet via girofoon). 4- Hans Berfelo 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2001 | | pagina 9