het teken van 'Cut'. Door de radio had men intussen me rustig toegesproken. Voordat ik het me realiseer de had ik het vliegtuig geland, waren de vangkabels hydraulisch weer gestrekt, en was mijn dekhaak weer opgetrokken. De vliegdekoffïcier maande me om te starten door een vlaggetje snel boven zijn hoofd te draaien en dat naar beneden te doen. Weldra vloog ik weer en nam een plaats in het cir cuit in voor de volgende landingen. Een enkele keer werd een 'wave-off gegeven, want ook een afgebro ken nadering moest worden beoefend. 'Well done, final landing,' klonk het door de radio na de tiende landing, waarna ik naar de voorste lift taxiede en in de hangar werd gelaten om naar de brug te worden begeleid. Daar kreeg ik tot verrassing van admiraal Price een hand, die met zijn glimmende Corsair eer der aan boord was gekomen en me zei dat ik nu een 'qualified carrier pilot' was. Na wat te hebben gedronken moest ik weer naar mijn vliegtuig om met de katapult te worden afgeschoten. Weer de vliegdekoffïcier die diverse checks liet uitvoeren, met als slot vol startvermogen, tenslotte een saluut van mij om te melden dat ik klaar was voor de start. Ik zette me schrap toen dat vlaggetje naar beneden ging om meteen erna in de stoel gedrukt te worden en een opdonder te krijgen om van het dek gescho ten te worden. Tot mijn schrik had ik het gashendel daarbij even losgelaten en merkte dat het vermogen terugliep, maar dat haastig hersteld, deed ik de wie len op, en begon te klimmen om naar Barin terug te gaan. De sensatie van een katapultstart, maar ook van een deklanding blijft immer bij. Op de zondag erna werd ik gevraagd bij admiraal Price voor de 'sundaylunch' in zijn fraaie dienstwo ning aan het strand. Het werd een uiterst plezierig gebeuren, zeker toen hij mij als verrassing de 'wings of gold', de befaamde vliegersvink van de USNavy gaf, die ik tot heden koester... Terug naar Nederland Weldra waren Taco Mulder en ik op weg naar New York voor de terugreis naar Nederland. Harte en Overmeire kwamen later. We werden echter eerst opgevangen door Ray Fahs, een bevriende Amerikaanse vlieger, die in onze tijd met de Hellcat had gevlogen. Zijn vader was bankier en nodigde ons uit in de Athletic Club voor een lunch. Door toedoen van Papa konden we naar de uitverkochte musical South Pacific gaan (zijn bank had echter vaste plaat sen voor relaties) en natuurlijk gingen we in Chinatown naar een uitmuntende Chinees. Een rondvaart was er ook nog bij. Doch weldra moesten we ons melden om huistoe te gaan. Mister Petekin ving ons allerhartelijkst op en bracht ons naar het vliegveld. We moesten vooral de groeten doen aan Prins Bernhard. Terug op Schiphol stond de heer Pijlman ons op te wachten. Eerst draaide de douane mij binnenste bui ten. Ik zou voor een in Amerika gekochte koffer invoerrechten moeten betalen. Maar de heer Pijlman wist de man van het tegendeel te overtuigen. Kort er na werd ik bij de toenmalige vlagofficier- MLD, schout-bij-nacht Schaper, ontboden. De Amerikanen hadden gevraagd of er twee van ons 'exchange-pilots' konden zijn. Dat werd helaas ech ter afgewezen. Ik zou eerst navigatie-instructeur wor den op de grondschool op het MVK Valkenburg en daarna naar 860 squadron gaan om Seafuries te gaan vliegen, ten minste' als je dat nog wilt, 'op jouw leef tijd.' zei de VOMLD. En zo geschiedde in 1953 t/m 1954.... Ik bracht ook een bezoek aan de naasten van Poelder en vertoonde daar een door mij gemaakte 8 mm film. Het werd een ontroerende avond. Poelder was n.l. maar tien dagen getrouwd, toen wij naar Amerika gingen. Nawoord Deze episode in mijn loopbaan had ik nooit willen missen en met niij anderen. Het professionalisme dat de opleiding bij de USNavy toen toonde, was ongeëvenaard. Onlangs sprak ik een vlieger van de US Air Force die bij de USNavy had gediend. Ook nu nog vindt hij de training bij de USNavy 'the best in the world. After all, they fly from carrier', voegde hij eraan toe. Natuurlijk werd er een uitgebreid onderzoek inge steld naar het ongeluk van Poelder. Het falen van zijn motor zou mogelijk te wijten zijn aan de benzi ne, doch dat werd niet bevestigd. Bij sommige van dergelijke motoren was een 'back fire' voorgekomen. In latere versies zou het brandstof toevoersysteem verbeterd zijn. Waarom had Poelder zijn onderstel niet ingetrok- 18

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2002 | | pagina 18