UITGIFTE GELEGENHEIDS-ENVELOPPEN Stichting Vrienden Traditiekamer MLD Militaire Luchtvaart Nederland (MLN) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het intercontinentale en transatlantische luchtverkeer, niet alleen vanuit Nederland maar over de gehele wereld. Toch bestaan er niet veel Constellations en Super Constellations meer. In totaal werden er van de Constellation en de verlengde Super Constellation 856 exemplaren gebouwd. Daarvan zijn nog maar enkele toestellen over, waarvan de meeste als wrak. Het aantal Constellations dat in musea bewaard is gebleven, is op de vingers van één hand te tellen. De Lockheed L-749 Constellation PH-TDI 'Enschede' van de KLM. In de serie gelegenheidsenveloppen uitgegeven door de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst, zal op 5 november 2002 enveloppe MVKK nr. 41 worden uitgegeven. De enveloppe zal gewijd zijn aan de 'North American B-25 Mitchell'. De Havilland Canada L-20 Beaver, waarvan er 9 diens heb ben gedaan bij de Koninklijke Luchtmacht, is het onderwerp van enveloppe MLN nr. 38 In de serie enveloppen uitgegeven door de Stichting Vrienden van de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst, zal op 7 november 2002 enveloppe MLN nr. 38 worden uitgegeven. Deze enveloppe zal gewijd zijn aan de 'De Havilland Canada L-20 Beaver'. De enveloppe MLN is een voortzetting van de serie SVMLM-enveloppen uitgegeven door de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum. De Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD verzorgt deze vervolg uitgiften. MLN staat voor Militaire Luchtvaart Nederland. De enveloppen MVKK 41 en MLN 38 kunnen besteld worden door, vóór de datum van uitgifte, 3.65 per stuk over te maken op postbanknummer 42 73 720 t.n.v. Gelegenheidsenveloppen MVK De Kooy, Den Helder. Bij bestelling gewenste enveloppe en nummer vermelden. Nog verkrijgbare enveloppen De enveloppen nummers MVKK 6 t/m 39 zijn nog verkrijgbaar a 3,65 per stuk. De enveloppen nummers SVMLM 5 t/m 36 en MLN 37 zijn nog verkrijgbaar a 3,65 per stuk. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer R. Pattynama, Stadh. Willem 5-straat 15, 1785 JA Den Helder, tel. 0223-660655. v 24 @1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2002 | | pagina 24