Projecten van de Stichting Vrienden van het MLM Fokker C.X-project Voltooiing van de bouw van de ene ondervleugel en vervaardiging van de andere in het werkcentrum houtbewerking van het museum vorderen gestaag; de werkzaamheden verlopen soepel en gestructu reerd. Tussendoor opkomende problemen en vragen kunnen in de meeste gevallen met goed nadenken, veel overleg en nog meer studie van de aanwezige documentatie worden opgelost en beantwoord. Het is goed merkbaar dat de medewerkers gaandeweg ervaring en kennis opbouwen. De vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van de vleugelbouw zijn van dien aard dat lang zaamaan de idee is ontstaan ook de bovenvleugel voor de C.X door het museum te laten fabriceren. Daartoe is onlangs een voorstel gepresenteerd, dat op dit moment in behandeling is bij de Stichting Vrienden. Wordt dat voorstel geaccepteerd - en daar ziet het wel naar uit - dan zal de bovenvleugel inderdaad in het museum worden gebouwd en naar verwachting in de tweede helft van 2005 gereed zijn. Voor de Stichting Vrienden is het voor stel voorts ook financieel zeer aantrekkelijk, aange zien het museum de manurenkosten voor haar reke ning zal nemen. 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2002 | | pagina 6