16 wikkelde FK-58. Echter in de praktijk zijn de presta ties niet veel hoger dan die van de Fokker D.XXI. De Franse luchtmacht plaatste een bestelling op de FK- 58, waarna door gebrek aan beter, de ML 36 toestel len bestelt. Doordat de voorziene Bristol Taurus motoren niet kunnen worden geleverd, wordt uitein delijk besloten de toestellen met de motorreserve van de D.XXI en de G.I uit te rusten. De prestaties daar van zouden daardoor veel lager uitkomen. Als jachtkruiser/strategische verkenner/bommenwer per, komt, na bestudering van de aangeboden types, naar voren, dat de Dornier Do 215 de enige machine is, die in belangrijke mate aan de gestelde eisen vol deed. In september 1939 wordt door de minister opdracht gegeven 18 Do 215 aan te schaffen. Echter Duitsland is inmiddels in oorlog en van de Dornier is geen toestel meer geleverd. In november 1939 worden bij Fokker 20 toestellen van het type CG.2 besteld. Dit is een verdere ontwik keling van de G.I, met ruimte voor nog een vierde bemanningslid. Het toestel zal als strategische ver kenner de Fokker C.X vervangen, die op zijn beurt weer zai doorgeschuiven om de nu echt verouderde Fokker C.V te vervangen. Van het type CG.2 is slechts Een nieuwe en modern trainer was de Koolhoven FK-56. men in de Verenigde Staten bij Douglas aan het juis te adres te zijn. Oorspronkelijk ontwikkeld als Northrop A-17, wordt het toestel na overname van Northrop door Douglas als DB-8A in de markt gezet. Achttien toestellen van het type Douglas DB-8A-3N worden in 1939 verscheept en in september en okto ber op Soesterberg ontvangen. Teneinde over een moderne overgangstrainer voor de jachtvliegtuigen te beschikken, wordt bij Koolhoven de FK-56 ontwikkeld. Een moderne eendekker, die in februari 1938 zijn eerste vlucht maakt. Ondanks tegenslag blijkt de FI<-56 uitstekend te voldoen en twee series van 10 stuks worden door de ML besteld. Ten gevolge van de Duitse inval worden hiervan slechts zes afgeleverd. Verder beschikt de ML in 1939 -1940 nog over een klein aantal vliegtuigen, die verder geen rol van bete kenis hebben gespeeld. In 1935 wordt voor het foto werk een Koolhoven FK-49 aangeschaft en in 1937 een Bticlcer Bü 131 Jungmann voor de opleiding tot jachtvlieger, het demonstratievliegtuig van Fokker, een North American NA-27 wordt overgenomen en verder worden een aantal burgertoestellen gehuurd of gevorderd, zoals een Fokker F.VIIIa van de KLM, een drietal Koolhoven FK-43, een viertal De Havilland DH-85 Leopard Moth en een De Havilland DH-90 Dragonfly. Ter versterking van de luchtverdediging zijn in begin 1940 diverse vliegtuigen in bestelling. Van de hieron der genoemde types wordt echter geen enkel toestel meer afgeleverd. Een veelbelovende jager is de door Koolhoven ont-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2003 | | pagina 15