18 Boven vim:: De TransVa op Valkenburg was o.a. uitgerust met een vijftal uit Engeland meegenomen Lockheed 12A's. Een groot aantal North American Havards waren overgenomen uit de Engelse oorlogsvoorraden en werden gebruikt voor de opleiding op Gilze-Rijen. Op Twenthe vond de Aanvullende Opleiding Tweemotorigen plaats op de Airspeed Oxford. Na het oprichten van de NAVO, kregen de squadrons een eigen code. Hier twee Gloster Meteor Mk4 straaljagers, de 3P-9 van 324 Squadron en de 4R-2 van 325 Squadron. Woensdrecht en opereert dan weer vanaf Nederlands grondgebied. In 1946 kunnen de eerste vliegbases in Nederland officieel in gebruik worden genomen, Valkenburg, Twenthe, Woensdrecht, Gilze-Rijen en Ypenburg. Als eerste eenheid wordt op 16 april 1945 op Gilze- Rijen, Nr.6 Dutch Auster Squadron opgericht. Het personeel is grotendeels afkomstig van de Dutch Auster Flight die in Engeland opereerde. Eind 1945 wordt het squadron naar Valkenburg overgeplaatst. Op 25 juni 1946 kan op Twenthe de eerste Spitfire voor de Jachtvliegschool in ontvangst worden geno men, veel personeel is afkomstig van het voormalige 322 squadron. Op 17 juni 1946 volgt de oprichting van Nr.l Transportvliegtuigafdeling (TransVa) op de vliegbasis Valkenburg met De Havilland DH-89 Dominies en Lockheed 12's. Gezien de situatie in Nederlands Indië worden vanuit Nederland luchtstrijdkrachten uitgezonden. Op 8 augustus 1947 arriveren als eerste de Austers in Indië. Op 27 september 1946 vindt op Twenthe de oprichting plaats van 322 squadron. Het squadron is voorbestemd om naar Indië te gaan, echter het duurt nog tot eind 1947 voordat het squadron ter plaatse is. De eerste vliegeropleidingen gaan van start: op Woensdrecht vindt de Elementaire Vliegeropleiding plaats op Tiger Moth, op Gilze-Rijen wordt met Havard de Voortgezette Vliegeropleiding gehouden en op Twenthe wordt met de Airspeed Oxford de Aanvullende Vliegeropleiding Tweemotorigen gegeven. Op zondag 27 juni 1948 gaan de Nederlandse Luchtstrijdkrachten mee in de vaart de volkeren: de eerste Nederlandse straaljagers landen op Twenthe. Drie Gloster Meteor Mk.4 straaljagers luiden het straaltijdperlc in, waarna op 15 november het eerste luchtverdedigingssquadron onder de naam Nr.l Squadron wordt opgericht. In januari 1949 verhuist het squadron met acht Meteors naar de nieuwe thuisbasis Leeuwarden. Nadat op 4 april 1949 te Washington Nederland het Noordatlantisch verdrag tekent, vindt als gevolg daarvan een uitbreiding van het aantal luchtverdedi gingssquadrons plaats. Nr.l Squadron wordt omge nummerd tot 323 squadron, waarna op 1 mei op Leeuwarden 324 squadron met Meteors wordt opge richt. Daarna volgen in kort bestek op Leeuwarden op 15 november 1949 325 squadron en op 1 april 1950 326 squadron op Woensdrecht. Op Volkel wordt op 1 december 1950 327 squadron opgericht, waarna het laatste luchtverdedigings squadron 328 eveneens op Volkel op 15 mei 1951 het levenslicht ziet. Naast de luchtverdediging moet Nederland ook een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2003 | | pagina 17