••if: fff «Mafc$ 23 Een "alarm" start van drie Brewster Buffaloes. ^K< II -> J:~*9Vy;i *ïte» jsiff 'iiiViiii werd uitgevoerd door een patrouille van 4 Brewster Buffalo jachtvliegtuigen. Begin december 1941 bevond de jachtvlieggroep IV (VLG IV) zich op het vliegveld Maospati nabij Madioen (Oost Java). Eén van de patrouillecomman danten de le Lt.vl.wnr, F.E. Broers ontving, als gevolg van de mobilisatie, opdracht om op 3-12-1941 zich met een patrouille Brewsters te verplaatsen naar Ambon. Deze eenheid is in de geschiedenis van de ML bekend als de "Ambon Patrouille" en de vliegerbe zetting bestond uit Broers vnmd, de Vdg. J. Brouwer, en de Sgtn. A.C. van Bers en W.J. Blans. Op Broers na, waren zij praktisch onervaren jachtvliegers met een minimum aantal vlieguren op dit type vliegtuig. In de middag van 3-12-1941 vertrokken zij, voorge- vlogen door 2 Lockheed Lodestar transportvliegtui gen met grondpersoneel, uitrusting, munitie etc. naar het vliegveld den Pasar op Bali, waar over nacht werd. De volgende dag ging de vlucht verder via Kendari II op het eiland Celebes, naar het vlieg veld Laha op het eiland Ambon. Totaal werd afgelegd ongeveer 2000 km. Tijdens het laatste traject moest een tropisch front worden gepasseerdvergeet niet, het was regen tijd en torenhoge wolkenformaties vormden het front waar de vliegtuigen niet overheen konden komen - zij moesten er doorheen en dat betekende voor onervaren vliegers een levensgevaarlijke onder neming. Sgt. van Bers raakte in dit weer de macht over zijn Brewster kwijt en stortte in zee. Hij werd nimmer terug gevonden. De 3 overgebleven Brewsters vormden thans de gehe le luchtverdediging van Ambon en omgeving, die voor hun alarmopdrachten afhankelijk waren van visuele waarnemingsposten, bemand met inheems personeel, veelal scholieren die met vlaggen en sein lampen in contact stonden met de commando post. Met dit gebrekkig systeem en om de 2 overgebleven onervaren vliegers een zo hoog mogelijke geoefend heid te geven werd dagelijks geoefend. Bij één van deze oefeningen rolde, tijdens de landing, het toestel van Vdg. Brouwer van de baan af en botste tegen één van de vele spoorstaven, die als anti-parachutisten versperring, buiten de startbaan verticaal waren opgesteld. De Brewster werd daarbij onherstelbaar vernield, waarna Brouwer terug ging naar Java, waar hij later een waardige rol heeft gespeeld bij de lucht verdediging van Soerabaja. De patrouille bestond nu slechts uit 2 vliegtuigen. Aanvulling was niet meer mogelijk. De toestand werd zeer frustrerend. Het waarschu wingssysteem werkte niet. Op de Japanse verken ningsvliegtuigen, die dagelijks overkwamen, werd altijd te laat gestart. En toen op 7-1-1942 de eerste luchtaanval volkomen verrassend plaats vond, door dat de Japanse bws. met ontstoken navigatielichten kwamen aanvliegen, zodat zij voor eigen Catalina's werden aangezien, was de maat vol. Tenslotte kwam op 13-1-42 een einde aan dit slopen de bestaan. Alarm!! - het lijkt een groot aantal te wor den - zij komen uit het zuiden, net als de eerste keer! de motoren van de Brewsters draaien reeds - zij starten en klimmen naar 4000, 5000 - zo hoog moge lijk - 6000 meter hoogte. En daar beneden hen vin-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2003 | | pagina 22