27 De Neptune 203/H in zijn afscheidsbeschildering. land maakt aanspraak op deze laatste Nederlandse bezitting in het Verre Oosten. Op 19-11-61 wordt het toestel ingezet voor een zoek actie aan de zuidkust van het vaste land bij Merauke. Daar wordt een boot vermist met als belangrijkste opvarende de zoon van gouverneur Rockefeller van de staat New York, U.S.A. De afstand tot het zoekge- bied bedraagt 500 NM, waarna het betrokken zee gebied wordt afgezocht. De maximale vliegduur (12 uur) wordt geheel benut, waarbij de begeleider van Rockefeller wordt gelokaliseerd. Michael Rockefeller is nooit gevonden. Tot eind 1961 wordt er hard gewerkt om de vliegtui gen gereed te maken voor hun taak. De bemannin gen oefenen in het schieten met de 4 x 20 mm mitrailleurs, die vast zijn opgesteld in de neus van het vliegtuig. Ook het afvuren van de 12Ü cm raket ten vanaf de 10 vleugelposities wordt beproefd. Vanaf begin 1962 wordt er continue gevlogen met de Neptunes. Om beurten vliegt een toestel gedurende 10 uur waarvan 8 uur "on taslc". Dit betekent voor de technische dienst iedere dag 3 vliegtuigen vliegend en een reserve op de grond. Goede motoren, verbin- dingsapparatuur en de zoekradar zijn als eerste ver eist, waarna de bewapening wordt aangebracht - 4 x 270 patronen van 20 mm -10 x 5 inch raketten - een aangepaste bommenlast In het ruim. Deze wordt samengesteld uit 350 of 500 ponders, aange vuld met dieptebommen. Afhankelijk van de afme tingen kunnen maximaal 16 bommen worden mee gevoerd. Tezamen met de overige 9 Neptunes heeft de bij het 321 squadron ingedeelde P2V-7B "203" gepatrouil-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Spinner | 2003 | | pagina 26